Jeździsz bezpłatną komunikacją na linii 121 i 131? Powiat Lubiński, jako organizator przewozów pasażerskich w powiecie lubińskim i części powiatu polkowickiego przedstawił propozycję zmian w rozkładzie jazdy. Teraz czeka na głosy swoich pasażerów.

Zmiany mają przyczynić się do podniesienia punktualności kursowania autobusów komunikacji powiatowej, które codziennie przewożą tysiące pasażerów. Modyfikacja rozkładów jazdy wynika z konieczności dostosowania godzin odjazdów autobusów do aktualnego natężenia ruchu drogowego.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją zmian rozkładów jazdy wszystkich linii, które można pobrać klikając w nazwę linii (plik w formacie PDF). Prosimy także o składanie wniosków, uwag i sugestii do projektu zmian rozkładów jazdy w przygotowanym formularzu, który znajduje się na dole strony - czytamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Lubińskiego. - Projekt uwzględnia m.in. dostosowanie rozkładu jazdy linii 1 i 7 do rozkładów Kolei Dolnośląskich i PKP Inter City, a także przeciwdziała pojawiającym się od chwili uruchomienia połączeń kolejowych opóźnień w kursowaniu autobusów powodowanych zamykaniem przejazdów kolejowych - czytamy w komunikacie.
Konsultacje prowadzone będą do 6 kwietnia 2021 roku w formie przyjmowania wniosków i uwag przekazywanych pisemnie lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz można pobrać klikając w link: pobierz formularz (lub zdjęcie poniżej).

Uwagi i wnioski należy składać na wypełnionym formularzu, który proszę przekazać pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-lubin.pl bądź dostarczyć drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin - czytamy w komunikacie. - Wszystkie uwagi i wnioski do projektu zostaną szczegółowo przeanalizowane, a zasadne będą uwzględnione w nowym rozkładzie jazdy - dodaje organizator bezpłatnej komunikacji.
W trakcie konsultacji nie będą rozpatrywane wnioski niepełne, obraźliwe i zawierające dane nieprawdziwe, ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu, a także z uwagami dotyczącymi stanu taboru operatora, dotyczące innych kwestii związanych z przewozami a niezwiązanych bezpośrednio z proponowana zmianą w rozkładach jazdy, zawierające propozycje zmian rozkładów jazdy w zakresie korekt w przebiegu tras tzw. linii trzycyfrowych.

Propozycje dostępne są do pobrania: link, a także na zdjęciach poniżej.
[KN]