Wakacje już się skończyły, a dzieci wróciły do szkół. Zdecydowana większość chocianowskich uczniów miło wspomina okres lata, dlatego Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Jak bezpiecznie spędziłam/em wakacje?".

Konkurs przeprowadzi Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych uczących się w Gminie Chocianów oraz do uczniów mieszkańców gminy uczących się poza nią. Nadesłane prace powinny zawierać przynajmniej jedno z wymienionych zagadnień: pomoc rówieśnicza, zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze), bezpieczna droga, bezpieczna szkoła, bezpieczny Internet, bezpieczne miejsce zamieszkania, bezpieczny pobyt w górach, nad morzem, jeziorem i w lesie albo subkultury młodzieżowe.

Prace muszą być wykonane własnoręcznie przez autora w dowolnej technice. Prace należy dostarczyć do 30 października do pełnomocnika Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie przy ulicy Ratuszowej 10 (pokój nr 9). Wszystkie szczegóły zawarte zostały w regulaminie (zdjęcia poniżej).
[KN]