Jesteś dzieckiem i masz problem, o którym chciałbyś porozmawiać? A może jesteś rodzicem i chciałbyś się doradzić w problematycznej sprawie? Jest to możliwe, wystarczy skontaktować się ze Społecznym Rzecznikiem Praw Dziecka Beatą Niemczyk, która działa w obrębie powiatu polkowickiego.

Pomoc i porady są bezpłatne, a skorzystać mogą wszyscy, którzy takiej pomocy potrzebują. Na naszym terenie takiej pomocy udziela Pani Beata, która jest Społecznym Rzecznikiem Praw Dziecka. Jest to osoba z wieloletnim stażem pracy w dziedzinie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. Wspierała rodziny będąc pedagogiem szkolnym, prowadząc zajęcia pn. Szkoła dla rodziców, warsztaty z seniorami w ramach działalności Klubu Seniora. Od lat jest członkiem Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Radwanicach, jest także członkiem Towarzystwa Psychoprofilaktycznego, działa również w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespole Interdyscyplinarnym. Dodatkowo współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Każdy, kto potrzebuje wsparcia, musi wiedzieć, że zadaniem rzecznika praw dziecka jest m.in. ochrona interesów i praw dziecka poprzez:
- podejmowanie interwencji w sprawach wskazujących na łamanie praw dziecka,
- prowadzenie mediacji w spornych sytuacjach rodzinnych, gdy są zagrożone bądź łamane prawa dziecka,
- edukowanie dzieci, rodziców, nauczycieli w zakresie praw dziecka przez bezpośrednie spotkania w małych grupach,
- monitorowanie przestrzegania praw dziecka w środowisku,
- udzielanie informacji i porad.

Na terenie funkcjonowania Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy działa aż 6 Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD. W ostatnim czasie do tego grona dołączyła Beata Niemczyk, jako rzecznik powiatu polkowickiego. Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD pełni dyżur telefoniczny w czwartki w godzinach od 15:00 do 16:00 pod numerem telefonu: 509 394 464. Kontakt jest także możliwy drogą mailową, pod adresem: rzeczniktpd.polkowice@wp.pl.