Mieszkańcy Parchowa będą mieli powody do radości. Wszystko na to wskazuje, że w przyszłym roku otrzymają ok. 660 metrów nowego chodnika. W tym celu Urząd Miasta i Gminy Chocianów podjął pierwsze działania.

Urząd przekazał redakcji informację, że są już podjęte pierwsze kroki w celu wykonania nowego chodnika w Parchowie. Długość chodnika wyniesie ok. 660 m i zostanie wykonany wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Każdy jednak zdaje sobie sprawę, że wszystkie działania wymagają przestrzegania pewnych procedur, a to się wiąże z czasem. Obecnie urząd czeka na przygotowanie i złożenie dokumentacji projektowej przez firmę, która się tym zajmuje, a ona natomiast ma czas do maja 2020 r. Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów zostanie ogłoszony przetarg, który planowany jest na czerwiec przyszłego roku.

Chodnik zostanie oddany  do użytku mieszkańcom  prawdopodobnie pod koniec 2020 roku, a wszystko jest uwarunkowane od wyniku przetargu. W przypadku niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie firm, które podejmą się wykonania chodnika, przetarg zostanie przedłużony.

Pamiętać należy, że wszelkie inwestycje takie jak chociażby właśnie budowa chodnika w Parchowie regulują przepisy, które nakładają na Gminę ściśle określone zasady i postępowania. Powodujące to, że wbrew nieprawdziwej retoryce głownie miejscowej opozycji- nie jest możliwe aby daną inwestycje wykonać w przysłowiowe "5minut" - gdyż byłoby to niezgodne z prawem.

Budowa chodnika przy drodze tej klasy (droga wojewódzka- przyp.red) niestety nie może się odbyć czynem społecznym, jak w mediach społecznościowych sugeruje opozycja. Gdyby tak było zapewne radni stanowiący większość rządzącą pierwsi wzięliby łopaty. W tym wypadku jednak właściciel drogi zażądał, co jest oczywiste dla dobrego gospodarza, zgodnej z prawem i niezbędnej dokumentacji, która uwzględnia także przyszłą przebudowę drogi. Pamiętać należy, że w kwestii tej, dochodzi także budowa obiektu mostowego wraz z kompleksowym odwodnieniem ok. kilometra drogi. Sam proces uzyskania pozwolenia wodno- prawnego trwa do pół roku. Takie są fakty.

Do redakcji dociera wiele pozytywnych opinii od mieszkańców naszej gminy dotyczących Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, którego działania od objęcia Urzędu pokazują jednoznacznie pozytywny kierunek zmian w Gminie.