Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w ubiegłym tygodniu podjęła uchwałę w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2019 rok. Opinia RIO jest pozytywna.

Regionalne Izby Obrachunkowe kontrolują gospodarkę finansową m.in. jednostek samorządu terytorialnego. Temu obowiązkowi podlega także gmina Chocianów, a jej włodarz musi przedłożyć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu. Tak też się stało w przypadku planu finansowego za ubiegły rok, co do którego Izba nie pozostawia złudzeń.

- Pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu za 2019 rok wydał skład orzekający RIO podejmując uchwałę nr II/47/2020 na początku maja 2020 roku. Ta pozytywna opinia dotyczy pierwszego pełnego roku urzędowania Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego - informuje nas Krystian Wan z tutejszego magistratu. - W obiegu jest także pismo z wnioskami po kontroli, którą Izba prowadziła w naszej gminie pół roku temu i w kontekście tego pisma w Internecie pojawiają się teraz fałszywe zarzuty, jakoby obecny burmistrz był odpowiedzialny w sprawie poważnych naruszeń prawa. Osoby publikujące i udostępniające te treści z premedytacją pomijają istotne informacje, jak np., że kontroli poddano okres od 2016 roku, więc wnioski nie dotyczą tylko tej kadencji - podkreśla Wan.

"Chocianowska totalna opozycja jak widać nie rozumie chronologii pewnych zdarzeń i decyzji, a w mediach społecznościowych odgrzewają stare tematy z poprzedniej kadencji, przypisując je obecnemu burmistrzowi"
Mowa o dokumencie sporządzonym we Wrocławiu w styczniu tego roku. Jak w nim czytamy "część ze stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości została usunięta podczas kontroli. Pozytywnie należy ocenić gotowość do współpracy z kontrolującymi pracowników Urzędu, którzy przygotowywali dla potrzeb kontroli dokumenty, opracowywali wymagane informacje oraz udzielali niezbędnych wyjaśnień". Jest to jednak częsta praktyka większości gmin, bowiem kontrole izb obrachunkowych są przeprowadzane systematycznie w każdej z nich.

"Kontrolowana była również sprzedaż nieruchomości z czasów przed objęciem urzędu przez obecnego burmistrza i w jednej z nich Izba dopatrzyła się nieprawidłowości, niestety aktualni urzędnicy nie byli w stanie podać przyczyny niepodjęcia określonych w ustawie czynności, ponieważ osoby odpowiedzialne za tamten przetarg już w naszym urzędzie nie pracują"
Instytucje te mają ustawowy obowiązek przeprowadzenia kompleksowej weryfikacji gospodarki finansowej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego co najmniej raz na cztery lata. Wszystkie wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej mają charakter instrukcyjny i służą urzędnikom, aby w przyszłości wyeliminować potencjalne błędy. RIO poddaje gminy analizie m.in. w zakresie: spraw ogólno-organizacyjnych, księgowości i sprawozdawczości, wydatków budżetowych i gospodarki mieniem.

- RIO podsumowała wnioski pokontrolne jednak nieliczne z nich dotyczyły obecnej kadencji burmistrza Tomasza Kulczyńskiego. Wśród nich znalazło się, tak jak w bardzo wielu innych samorządach, zalecenie dotyczące przyznania dodatków specjalnych. Nie chodzi jednak o zasadność samego dodatku, a jedynie o brak precyzyjnego określenia o jakie zadania chodzi - zauważa Krystian Wan. - Różnica w interpretacji przepisów jest powszechna, a dzięki takim systematycznym kontrolom uda się naprawiać błędy formalne, często nieistotne z punktu widzenia zwykłego mieszkańca gminy.

"Pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu za 2019 rok wydał skład orzekający RIO podejmując uchwałę nr II/47/2020 na początku maja 2020 roku. Ta pozytywna opinia dotyczy pierwszego pełnego roku urzędowania Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego"
Wśród jednostek samorządu terytorialnego, którym tylko w okresie od października 2017 roku do kwietnia 2020 roku Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała zalecenia dotyczące dodatków specjalnych, znalazło się co najmniej 6 samorządów z samego subregionu LGOM.

- Kontrolowana była również sprzedaż nieruchomości z czasów przed objęciem urzędu przez obecnego burmistrza i w jednej z nich Izba dopatrzyła się nieprawidłowości, niestety aktualni urzędnicy nie byli w stanie podać przyczyny niepodjęcia określonych w ustawie czynności, ponieważ osoby odpowiedzialne za tamten przetarg już w naszym urzędzie nie pracują - informuje Wan - chocianowska totalna opozycja jak widać nie rozumie chronologii pewnych zdarzeń i decyzji, a w mediach społecznościowych odgrzewają stare tematy z poprzedniej kadencji, przypisując je obecnemu burmistrzowi.

"Osoby publikujące i udostępniające te treści z premedytacją pomijają istotne informacje, jak np., że kontroli poddano okres od 2016 roku, więc wnioski nie dotyczą tylko tej kadencji"
Jak podkreśla urzędnik, nie jest to pierwsza tego typu sytuacja, w której opinia publiczna jest celowo wprowadzana w błąd. Pracownicy tutejszego magistratu przypominaj o komunikacie, jaki przyszedł do naszej redakcji przedwczoraj w sprawie podjętych kroków prawnych zmierzających do wyeliminowania z przestrzeni publicznej ataków na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.
[KN]