Po wielu spotkaniach, rozmowach i negocjacjach, zarówno w Brukseli, jak i w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wynegocjował rekordowy budżet unijny dla Dolnego Śląska w wysokości prawie 11 miliardów złotych. W ubiegły piątek na konferencji "Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Kompendium wiedzy dla samorządowców" zaprezentowane zostały informacje na temat unijnych pieniędzy wraz z założeniami do harmonogramu naborów. Informacje o nowym unijnym budżecie regionu przedstawili Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Członkowie Zarządu Województwa Tymoteusz Myrda i Krzysztof Maj oraz Michał Rado, Prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, które było współorganizatorem konferencji samorządowej. Relację z tego wydarzenia przygotowali dziennikarze chocianow.tv, którzy rozmawiali z organizatorami wydarzenia oraz Burmistrzem Tomaszem Kulczyński.

W ubiegły piątek, 3 lutego we Wrocławiu Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie dolnośląskich miast i gmin spotkali się, aby porozmawiać o środkach finansowych możliwych do pozyskania na kolejne lata.
- Bardzo się cieszę, że ponad 200 samorządowców z Dolnego Śląska przyjechało, aby się spotkać i porozmawiać o nowym programie, o nowym Funduszu Europejskim dla Dolnego Śląska na lata 21-27 - przekazał na antenie chocianow.tv Marszałek Tymoteusz Myrda. - Dzisiaj samorządowcy dyskutują o tym, w jaki sposób wykorzystać środki czy to z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czy też w jaki sposób pomóc regionowi wałbrzyskiemu, aby zaabsorbować z funduszu w sprawie transformacji. Te wszystkie pytania padają dzisiaj na sali i na te pytania mam nadzieje, że wszyscy wspólnie znajdziemy odpowiedź - wyjaśnił.
Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 to prawie 11 miliardów złotych. Zostaną one wykorzystane na rzecz zrównoważonego rozwoju całego Województwa Dolnośląskiego. Część tych pieniędzy będzie miało szansę trafić także do Chocianowa.

- Każda taka konferencja to dobre miejsce, w którym można tak naprawdę porozmawiać o realnych planach inwestycyjnych na przyszłość dla każdej z gmin. Ja się bardzo cieszę, ponieważ dziś usłyszeliśmy bardzo dużo merytorycznych informacji dotyczących realnego zaplanowania przyszłych inwestycji i też źródeł ich finansowania, w związku z faktem z pełną nadzieją patrzę na możliwości finansowe pod kątem dzisiejszej tematyki na przyszłą kadencje dla naszej gminy - przekazał po spotkaniu Burmistrz Tomasz Kulczyński.
Transparentnie przygotowany Program Regionalny FEDŚ został w połowie marca 2022r. przekazany Komisji Europejskiej, która podczas rozmów w Brukseli w kwietniu 2022r. pozytywnie oceniła przestrzeganie zasady partnerstwa w przygotowaniu programu regionalnego. Po wielu miesiącach trudnych negocjacji oraz wspólnej pracy Zarządu Województwa z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami przedsiębiorców, szkolnictwa wyższego i organizacjami otoczenia biznesu, 5 grudnia Komisja Europejska zaakceptowała program Województwa Dolnośląskiego.

- Jak widać temat, który chcieliśmy dzisiaj przestawić i w którym chcieliśmy wyedukować samorządowców, czyli nowe fundusze, nowa perspektywa jest bardzo chwytliwy. Mamy ponad 200 gości, co jest dużym sukcesem, nie ukrywam, jeszcze na dodatek warunki atmosferyczne nie są zbyt sprzyjające dzisiejszej konferencji, ale uważam, że takie konferencje są potrzebne, ponieważ każdy z wójtów, burmistrzów, prezydentów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w najbliższym czasie będzie się starał o pozyskanie funduszy europejskich, które już niedługo rozpocznie się nowe perspektywy, nowe rozdanie i każdy będzie na pewno aplikował takie środki - mówił Michał Rado, przewodniczący stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, współorganizator wydarzenia. - Dzisiejsze spotkanie ma ułatwić to, ma pokazać jak to zrobić, żeby dostać takie fundusze i na co będą one przeznaczone, ponieważ często jest tak, że fundusze europejskie są dzielone, a nie każdy wie na co może je pozyskać. Dzięki takim konferencjom samorządowcy na pewno są krok do przodu i mają trochę łatwiejszą drogę do pozyskania takich funduszy - wyjaśnił Michał Rado.
Jak zauważyli dziennikarze chocianow.tv, to właśnie za sprawą takich spotkań, rozmów i współpracy z samorządowcami z Dolnego Śląska możemy dziś mówić o rekordowej w dotacje i inwestycje kadencji dla mieszkańców. Jeśli w przyszłych wyborach mieszkańcy ponownie postawią na Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, przed Gminą Chocianów szansa na kolejne 5 lat rozwoju.