Wczoraj tj. 23 października odbyła się IX Sesja Rady Powiatu Polkowickiego. Zmiany w budżecie i uchwała ws. scalenia gruntów we wsi Brunów to jedne z omawianych punktów. Podczas sesji podjęto wiele ważnych uchwał, które mają wpływ dla mieszkańców gminy Chocianów.

Podczas obrad poruszono temat i przegłosowano jednomyślnie projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Kolejnym ważnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie apelu o zmianę niektórych zasad określonych ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy okazji podjęcia apelu w sprawie likwidacji podatku „janosikowego” Radna Marcelina Falkiewicz zabrała głos:

- Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, bardzo się cieszę, że podejmujemy dzisiaj taką uchwalę, bo ma to ogromny wpływ na budżet naszego powiatu. Wiemy o tym doskonale, że „ustawa o Janosiku” nie bierze pod uwagę realnego stanu finansów naszego powiatu. Jesteśmy jednym z najbiedniejszych powiatów i to trzeba sobie powiedzieć wprost. Natomiast ja chce zwrócić także uwagę Starosty oraz Radnych na to, że wielkimi krokami zbliża nam się Barbórka i jak bumerang wróci temat podatku miedziowego, który od 2012 rujnuje nasz region, w związku z czym będę chciała, mając na uwadze powyższe, po dzisiejszej sesji przygotować stosowną inicjatywę uchwałodawczą do podjęcia apelu o całkowitą likwidację podatku miedziowego do rządu.

Na zakończenie sesji M. Falkiewicz przekazała projekt jako inicjatywę uchwałodawczą o przyjęcie apelu nt. likwidacji podatku od niektórych kopalin. Trzeba zaznaczyć, że Sejm, na początku maja, przyjął propozycję ustawy PiS i Bezpartyjnych samorządowców o zmniejszeniu o 15% podatku.

Warto wspomnieć, że na wniosek mieszkańców Brunowa, dotyczącego scalenia gruntów, Starosta Polkowicki podjął czynności w celu pozyskania środków na ten cel o czym można przeczytać tutaj. Rada podjęła uchwałę w tym temacie jednomyślnie. Ponadto spółki wodne, takie jak PWK, będą mogły występować do Starostwa o dotacje w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki.