Polski "e-bazarek" to przedsięwzięcie realizowane pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to platforma internetowa, która umożliwia producentom rolnym bezpłatne zamieszczanie ofert sprzedaży żywności oraz promocję produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych.

Portal ułatwia sprzedaż oraz zakup produktów pochodzących od lokalnych producentów, zwłaszcza w czasach zagrożenia epidemiologicznego. Ma promować krótkie łańcuchy dostaw oraz wspierać producentów rolnych przy zbywaniu produktów nieprzetworzonych oraz przetworzonych. Beneficjentami polskiego e-bazarka są rolnicy oraz konsumenci końcowi, którzy poszukują produktów zdrowych, świeżych i powstałych w wyniku produkcji według tradycyjnych receptur oraz tradycyjnych metod wytwarzania, jak również produkowanych w systemach jakości.

- Zamieszczenie oferty sprzedaży produktów na portalu jest bezpłatne. Warunkiem dodania ogłoszenia jest posiadanie statusu producenta rolnego, producenta i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, hodowcy, usługodawcy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych - informuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. - Należy podkreślić, że regulamin serwisu e-bazarek wymaga, aby producenci oferujący produkty żywnościowe byli zarejestrowani w wybranej formie dzielności i nadzorowani przez służby weterynaryjne lub sanitarne.
Użytkownikiem portalu może być każda osoba fizyczna chcąca dokonać zakupu towarów zamieszczonych w ofercie ebazarku. W celu wyszukania wybranego produktu bądź usługi na Platformie Polski E-bazarek klient powinien wybrać z interaktywnej mapy Polski interesujący go obszar, co umożliwi wyświetlenie ofert w danym województwie. Organizacją regionalnych e-bazarków zajmują się wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Różnorodność ofert zamieszczanych na portalu przyczynia się do atrakcyjności serwisu. Oferowane produkty pogrupowane są w grupy towarowe. Na regionalnych stronach ebazarku zaleźć można min. oferty sprzedaży owoców, warzyw, wędlin, przetworów owocowo-warzywnych oraz produkty nabiałowe i zbożowe. Uzupełnieniem są oferty usług rolniczych, sprzedaży zwierząt hodowlanych, a także materiałów siewnych i sadzeniakowych.

Oferty zawierają także informacje o sprzedawcy towaru, cenie oraz możliwości wysyłki, dowozu do klienta lub konieczności odbioru osobistego. Hasło portalu "Cudze chwalicie, swoje poznajcie" ma podnosić świadomość ludzi oraz zwracać uwagę na wysoką jakość produktów pochodzących od polskiego producenta i tym samych zachęcić do zakupów i wspierania lokalnego rolnictwa oraz przedsiębiorczości.
[KN]