Dwóch kandydatów do służby przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej poszukują strażacy w Polkowicach. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach czeka na zgłoszenia do najbliższego piątku.

Wśród kryteriów niezbędnych do spełnienia przez przyszłych strażaków znajdujemy te najważniejsze, jak obywatelstwo polskie, niekaralność, pełnię praw publicznych, minimum średnie wykształcenie, a także zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby. Co więcej, w trakcie procesu rekrutacji te umiejętności i predyspozycje zostaną sprawdzone.

Oprócz podania, życiorysu czy kopii książeczki wojskowej należy dostarczyć także zaświadczenie lekarskie, ubezpieczenie NNW (lub oświadczenie o braku ewentualnych roszczeń) i pozostałe niezbędne oświadczenia. Wszystkie z wymienionych w ogłoszeniu o naborze dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz poniżej.

- Kto z nas będąc dzieckiem nie chciał zostać strażakiem? To jednak bardzo odpowiedzialna i wymagająca praca, która przynosi także ogromną radość z możliwości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi - zachęca do podjęcia pracy w tym zawodzie strażak z wieloletnim stażem, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie, Piotr Wandycz. - Zapraszam do wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej - dodaje Wandycz.
Kompletną dokumentację należy składać w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem "Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach" w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2020 w sekretariacie komendy w dni robocze w godzinach 7:30 do 15:30 lub przesłać drogą pocztową na adres komendy (ul. Polna 3, 59-100 Polkowice).
[KN]