Ostatnie dwa dni na wpłatę wadium na zakup pięciu działek w Trzmielowie. To świetna okazja, aby postawić domek jednorodzinny w spokojnej okolicy, ale nie tylko. Co trzeba zrobić, aby stać się szczęśliwym właścicielem nieruchomości? Sprawdzamy!

Działki o numerach 47/7, 47/8, 47/9 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Trzmielów oznaczone są symbolem 6MN i posiadają przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki o numerach 47/11, 47/13 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Trzmielów oznaczone są symbolem 7MN/U i posiadają przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane, niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działka nr 160/3). Działki są nieuzbrojone z możliwością podłączenia, lokalizacja w/w nieruchomości jest dobra, kształt korzystny, teren płaski - czytamy w ogłoszeniu.
W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 18.05.2022 r. (włącznie) wadium w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Ceny wywoławcze i przetargi

Aby kupić wspomniane działki należy przygotować odpowiednią kwotę pieniędzy: za działkę 47/7 o pow. 0,1287 ha – 43.850 złotych, za działkę 47/8 o pow. 0,1246 ha – 42.500 złotych, za działkę 47/9 o pow. 0,1399 ha – 47.700 złotych, za działkę 47/11 o pow. 0,1018 ha – 34.700 złotych, zaś za działkę 47/13 o pow. 0,1598 ha – 52.480 złotych, przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi odbędą się dnia 24 maja 2022 r. w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie w następującym porządku: godz. 9:00 – przetarg na sprzedaż działki 47/7, godz. 9:15 – przetarg na sprzedaż działki 47/8, godz. 9:30 – przetarg na sprzedaż działki 47/9, godz. 9:45 – przetarg na sprzedaż działki 47/11, godz. 10:00 – przetarg na sprzedaż działki 47/13 - czytamy w ogłoszeniu.
Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego przetargu udzielą pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów MPZP pokój nr 12 tel. wew. 127.