Kolejne niepowodzenie może dopisać do swojej listy radny Piotr Piech, któremu ewidentnie w tej kadencji doskwiera brak skuteczności. Ponownie zapędy radnego, szukającego haka na swoich kolegów z rady, utemperowały służby Wojewody Dolnośląskiego.

Nie minęły dwa miesiące odkąd Wojewoda odesłał walentynkę Piecha, a kolejny raz służby wojewódzkie musiały zająć się pismem radnego, który kolejny raz udowadnia, że ewidentnie ma problem z rozumieniem obowiązujących przepisów.

- Ciągłe donosy radnego Piecha są w mojej ocenie ośmieszeniem nie tylko dla naszego urzędu i gminy, ale także dla samego radnego. To nie pierwszy raz, kiedy Piotr Piech szuka dziury w całym, bo ma problem z czytaniem i zrozumieniem obowiązujących przepisów - komentuje radny Artur Wandycz. - Sądzę, że mieszkańcy ulicy Wesołej woleliby inwestycje w swoim okręgu, a nie radnego, który nie realizuje obietnic, bo zajmuje się zabieraniem czasu wojewódzkim instytucjom, wszystko bez celu i bez sensu - dodaje radny Wandycz.
Słowa radnego znajdują swoje uzasadnienie w historii kontaktów radnego Piecha różnymi instytucjami. Pominiemy w tym miejscu pamiętną interpelację w sprawie osiedlowych mrówek, którą niekoniecznie pozytywnie wsławił się Piech, ale musimy przypomnieć nasze wcześniejsze artykuły: "Wojewoda Dolnośląski znowu odrzucił skargę Radnego Piecha", "Zamiast do komisji, poszedł na basen" oraz "Radny podkablował bazar - handlarze zostali bez prądu".

Wojewoda tłumaczy Piechowi przepisy

Tym razem na celowniku Piotra Piecha znalazł się nowy statut gminy, który określa wewnętrzną organizację oraz tryb pracy organów gminy. Nie spodobało się radnemu, że w sprawach nadzwyczajnych radni będą mogli zebrać się w jeden dzień.

- Wojewoda Dolnośląski – w wyniku przeprowadzonego z urzędu postępowania nadzorczego – nie znalazł podstaw do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości, jak również w części - poinformował chocianowskiego radnego Maciej Gardas, Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Radny Piech podczas sesji nadzwyczajnych często podnosił, że nie zapoznał się z materiałami i prosił o przerwy. Tempo zmian w Gminie Chocianów w ciągu ostatnich dwóch lat faktycznie jest większe niż w poprzednich latach, na szczęście większość radnych zrzeszonych w klubie radnych Chocianów 2023 i w klubie radnych PiS nie ma problemu z tym tempem pracy, dlatego nasza gmina ma szansę rozwijać się w tej kadencji najlepiej w historii.