W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o. o. w Chocianowie zakończy kolejną inwestycję rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Chocianów.

Tym razem jest to blisko 100 metrów sieci wodociągowej we wsi Parchów. Pierwszy budynek mieszkalny zostanie wpięty do sieci już dzisiaj. Kolejny budynek prawdopodobnie będzie korzystać z wody na początku roku 2020. Inwestycja pozwoli na zaopatrzenie w wodę z nowo wybudowanej sieci 4 działek budowlanych (docelowo 8).


Przyłącza do sieci wykonują doświadczeni pracownicy Spółki na zlecenia zewnętrzne inwestorów.