"List do sprzedawcy - nie sprzedajemy alkoholu osobom nieletnim". Pod taką nazwą Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński ogłosił konkurs dla dzieci i młodzieży. Wszystko, aby przestrzec przed negatywnymi skutkami spożywania alkoholu i używek wśród najmłodszych.

Przeprowadzeniem konkursu zajmie się Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach: prace plastyczne dla uczniów klas I-IV oraz prace pisemne dla uczniów klas V-VIII.

- Prace konkursowe muszą poruszać tematykę sprzedaży alkoholu osobom do lat 18 - czytamy w regulaminie konkursu. - Prace mają być wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez autora. Nad wykonaniem prac powinien czuwać opiekun (np. nauczyciel, pedagog, wychowawca, rodzic/opiekun prawny).
Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną swoją pracę. Na jej odwrocie należy wskazać imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły oraz klasy, do której uczęszcza, a także imię i nazwisko opiekuna pracy.

- W pracach plastycznych dopuszcza się dowolną technikę, np. rysunku, akwareli, grafiki itp., mogą mieć formę plakatu, znaczka pocztowego, itp. Praca ma być płaska, maksymalny rozmiar - A3 - czytamy w regulaminie. - Prace pisemne powinny mieścić się na jednej stronie formatu A4.
Prace pod względem estetyki i samodzielności pracy, spójności z tematem i w przypadku drugiej kategorii także pod względem zasad pisowni sprawdzi komisja.

- Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2021 roku do pełnomocnika Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów. Prace nie będą zwracane autorom - dodają organizatorzy.
W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcia odpowiednio I, II i III miejsca. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym ma nastąpić w terminie uzgodnionym przez organizatora.
[KN]