Na granicy z Niemcami, Czechami i Litwą funkcjonują punkty kontroli sanitarnej, w których kontrolowane są osoby przyjeżdżające do Polski autobusami i busami. Kontrola sanitarna prowadzona jest także na wszystkich przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Tam badana jest każda osoba, która wjeżdża do naszego kraju.

Na drogowych przejściach granicznych na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą kontrola sanitarna prowadzona jest wobec wszystkich osób i wszystkich pojazdów przekraczających granicę. Kontroli poddawani są także podróżni w pociągach. Służby medyczne mierzą temperaturę, a funkcjonariusze Straży Granicznej pobierają karty lokalizacyjne.

Na granicy z Niemcami kontrola sanitarna prowadzona jest w Świnoujściu (w dwóch lokalizacjach), Lubieszynie, Kołbaskowie, Krajniku Dolnym, Osinowie Dolnym, Kostrzynie nad Odrą, Świecku, Olszynie, Jędrzychowicach i Zgorzelcu. Na granicy z Czechami kontrola sanitarna prowadzona jest w Gorzyczkach, a na granicy z Litwą – w Budzisku i Ogrodnikach. Zgodnie z zaleceniem szefa MSWiA na czeskiej i słowackiej granicy zostaną utworzone kolejne punkty. Kontroli sanitarnej poddawani są także podróżni na terenie baz promowych w Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku.

W działanie punktów sanitarnych zaangażowane są służby medyczne, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Policja, Inspektorat Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa oraz wojsko. Podczas kontroli sanitarnej w pierwszej kolejności służby medyczne dokonują pomiaru temperatury. Po stwierdzeniu, że żadna z osób w pojeździe nie ma podwyższonej temperatury, funkcjonariusze służb odbierają karty lokalizacji pasażera i kierowcy oraz weryfikują zawarte w nich dane z dokumentami tożsamości. Karta kierowcy zawiera dodatkowe dane, m.in. numer rejestracyjny pojazdu i trasę przejazdu.

W przypadku osoby zgłaszającej złe samopoczucie i z podwyższoną temperaturą, dalsze czynności realizują służby sanitarne zgodnie z wytycznymi GIS. W portach lotniczych w dalszym ciągu Straż Graniczna udziela wsparcia służbom zarządzającego oraz inspektorom sanitarnym przy zbieraniu od pasażerów kart lokalizacyjnych, jeśli nie zostały odebrane na pokładzie samolotu, czy w pomiarze temperatury. Wszelkie wsparcie jest udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez porty bądź przez inspektorów sanitarnych.
[KN]