- Za sprawą realizacji zapowiedzi Burmistrza Tomasz Kulczyński w zakresie wsparcia seniorów 65+, Gmina Chocianów przystąpiła do ministerialnego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023, który realnie pomoże w realizacji "opieki na odległość" oraz wspomoże samodzielnie zamieszkujące osoby starsze. Na Wasze telefony czekamy jeszcze przez tydzień, do środy 29. marca - przekazali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, ministerstwo rodziny i polityki społecznej uruchomiło program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. Jego celem jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usług na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów w wieku od 65 lat. "Opieka na odległość" ma na celu m.in. poprawę możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Program jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko-wiejskich - czytamy na rządowej stronie. - Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych zadania - dodają urzędnicy ministerstwa.
Opaski bezpieczeństwa będą wyposażone m.in. w przycisk bezpieczeństwa (sygnał SOS), detektor upadku, czujnik zdjęcia urządzenia, lokalizator GPS, możliwość komunikacji z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (jak puls i saturacja) oraz funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące takie usługi lub pomoc sąsiedzką.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co da poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwoli na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym - tłumaczą pracownicy OPS-u w Chocianowie.
Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie tel. 76-818-51-51. Zapisy przyjmowane będą do środy, 29. marca.