Współpracował z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, nadzorował działalność powiatowych jednostek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziś zrezygnował z funkcji wicestarosty.

Krzysztof Nester, bo o nim mowa, zrezygnował z zasiadania w Zarządzie Powiatu Polkowickiego. Radnym będzie nadal. Przypomnijmy, że funkcję radnego pełni od 14 lat, wcześniej również zasiadając w zarządzie jako etatowy członek, a w poprzedniej kadencji jako przewodniczący rady. Dziś Rada Powiatu przyjęła jego rezygnację, a on sam dziękował za zaufanie i możliwość pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Jego miejsce zastąpi Jan Wojtowicz, który poza zakresem obowiązków, którym zajmował się Krzysztof Nester, będzie także nadzorował pracę Departamentu Rozwoju oraz Powiatowego Zarządu Dróg. Nowy wicestarosta planuje nowe otwarcie w kierunku pozyskania środków na Odnawialne Źródła Energi, m.in. dzięki przystąpieniu powiatu polkowickiego do Klastra Energii.

- Poza wymienionymi obowiązkami dużą uwagę skoncentruję na planowanym ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), który przewiduje realizację zintegrowanych projektów na potrzeby gmin i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, a mam tu na myśli inwestycje w ścieżki/trasy rowerowe - komentował dla portalu Powiatu Polkowickiego Jan Wojtowicz.
Od marca 2019 zatrudniony w Urzędzie Gminy Polkowice na stanowisku pełnomocnika burmistrza Polkowic ds. górnictwa i komunikacji. Obecnie radny powiatu polkowickiego. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Polkowickiego.
[KN]