M.in. małe i średnie firmy, szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły, związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, noclegownie oraz ogrzewalnie - te instytucje mają niewiele ponad tydzień na złożenie oświadczenia "o tanim prądzie". Kto jeszcze załapie się na niższe stawki za prąd w 2023 roku?

Maksymalne ceny za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wynoszą maksymalnie 693 zł za megawatogodzinę powyżej limitów zużycia, które wynoszą 2000 kWh. W tym wypadku żadnych oświadczeń ani wniosków składać nie trzeba. Należy je złożyć, jeśli  jednym z domowników jest osoba niepełnosprawna (wówczas limit zużycia wynosi 2600 kWh) albo domownicy są rolnikami lub posiadają Kartę Dużej Rodziny (wówczas limit zużycia wynosi 3000 kWh). Oświadczenie o podwyższony limit wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć jak najszybciej, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023.

Firmy, gminy i podmioty wrażliwe mają czas do 30 listopada

W przypadku małych i średnich firm oraz podmiotów użyteczności publicznej i gmin maksymalna cena za energię elektryczną wynosić będzie maksymalnie 785 zł za megawatogodzinę. Są jednak pewne warunki.

- Aby od 1 grudnia 2022 i w 2023 roku korzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh, mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe i gminy muszą złożyć odpowiednie oświadczenie - informują redaktorzy portalu muratorplus.pl - Oświadczenie złożone do 30 listopada 2022 oznacza, że maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenie złożone po 30 listopada oznacza, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie - dodają.
Wspomniane oświadczenia można składać zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, np. profilem zaufanym. Ważne, aby takie oświadczenie złożyć u swojego sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mamy podpisaną umowę.