ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach wsparcia inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku niekorzystnych zjawisk klimatycznych, katastrof, klęsk żywiołowych czy wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Wnioski można składać do końca roku. O wsparcie mogą ubiegać się wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan i uderzenie pioruna.

- W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń - czytamy w komunikacie na stronie ARiMR.
O wsparcie mogą również ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczenia ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF).

- Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść minimum 30 % średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę - informuje ARiMR.
Rolnicy mogą liczyć nawet na 300 tys zł, bo tyle właśnie wynosi maksymalna kwota wsparcia. Trzeba jednak pamiętać, że nie może przekroczyć ona poziomu 80 % kosztów kwalifikowalnych. Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy dostępne są również na stronie Agencji.