Ważna informacja dla rodziców korzystających z 500+. Aktualny program świadczenia wychowawczego kończy się w maju. Istnieje jednak możliwość, aby przedłużyć pobieranie tego świadczenia o kolejny rok, od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku. Sprawdziliśmy, co trzeba zrobić.

Począwszy od 2021 roku, prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" zaczyna się we wtorek, 1 czerwca 2021 roku i kończy się we wtorek, 31 maja 2022 roku.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 roku nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres - czytamy na rządowych stronach. - Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku - czytamy.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 roku, wnioski będzie można składać już od najbliższego poniedziałku, 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną (czyli przez Internet) za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Z kolei od czwartku, 1 kwietnia 2021 roku wnioski będzie można składać także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 roku wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 roku - podkreślają rządowy portal gov.pl. - Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku - czytamy na w rządowym serwisie informacyjnym.
Oznacza to, że jeśli chcemy jednak otrzymać pieniądze należne również za czerwiec 2021 roku, to wniosek musimy złożyć najpóźniej 30 czerwca. Wówczas świadczenie otrzymamy do końca sierpnia za trzy miesiące (czerwiec, lipiec i sierpień). Jeśli jednak się spóźnimy i złożymy wniosek dopiero w lipcu, nasze świadczenie zostanie nam wypłacone do końca września za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień. Podobnie będzie wyglądała sytuacja, jeśli wniosek złożymy dopiero w sierpniu. Wówczas pieniądze za trzy miesiące (sierpień, wrzesień i październik) otrzymamy dopiero na koniec października.
[KN]