Nieruchomość gruntową o powierzchni 8,57 arów zabudowaną budynkiem o powierzchni użytkowej 264,2 metrów kwadratowych można kupić w Trzebnicach w przetargu organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów. Atrakcyjna jest nie tylko lokalizacja samej działki (nieopodal ścieżki rowerowej), ale także jej cena.

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U jako teren zabudowy usługowej, 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 5KDW i 9KDW jako tereny dróg wewnętrznych. Grunty oznaczone są nr geodezyjnym 978 o pow. 0,0857 ha. Dla wspomnianej działki w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta LE1U/00026854/3. Na gruncie znajduje się także budynek.

Budynek użyteczności publicznej nr 683 o pow. użytkowej 264,20 m², całkowita powierzchnia budynku 296,20 m². W budynku znajdują się 4 kondygnacje – piwnica, parter, piętro oraz poddasze. Stan techniczno-użytkowy: ściany i sufity wewnętrzne otynkowane, malowane, posadzki płytki szkliwione, lastryko, wykładzina PCV, stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV, strop w piwnicy - Kleina, w budynku drewniany, schody w do piwnicy ceglane, w budynku drewniane, dach wielospadowy, pokryty blachą dachówkopodobną. W budynku na parterze znajduje się 9 pomieszczeń i 2 WC z umywalką, na I piętrze znajduje się: 6 pomieszczeń oraz 4 pomieszczenia socjalne. W budynku znajduje się piec na paliwa stałe, budynek jest nieużytkowany i nieogrzewany. W budynku znajduje się instalacja: wodociągowa, energoelektryczna, odgromowa, kanalizacyjna – ścieki z budynku odprowadzane są istniejącym przyłączem do zbiornika na nieczystości płynne zlokalizowanego częściowo na sąsiedniej działce. Budynek wykonany został w 1920 r., zmodernizowany w 2020 r. Kształt działki regularny, ukształtowanie terenu płaskie, działka zabudowana, zagospodarowana, ogrodzona, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej - opisują urzędnicy chocianowskiego magistratu.
Cena wywoławcza za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 9:15 w pokoju Nr 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 10 czerwca 2024 r. (włącznie) wadium w kwocie: 18 000, 00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej - czytamy w ogłoszeniu. - Przy wpłacie wadium należy podać nazwę: "działka zabudowana nr 978 obr. Trzebnice" - podkreślają urzędnicy.
Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 164, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 163. Szczegóły ogłoszenia dostępne są m.in. na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Chocianów (kliknij link), a także w zakładce Ogłoszenia na naszym portalu (kliknij link).