O dialogu motywującym, jako sposobie na pojawiające się kryzysy dzieci i młodzieży w ramach wsparcia psychologa dla rodziców, nauczycieli i wychowawców opowie psycholog Agnieszka Jastrzębska ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie. Start dzisiaj, 23 listopada o godzinie 17:00 na platformie Teams.

Dialog motywujący, znany też jako wywiad motywujący to rozmowa skoncentrowana na rozmówcy, poprzez dyrektywne zwiększanie wewnętrznej motywacji jednostki do zmian wynikających z analizy i przezwyciężenie dylematów. Podczas wywiadu podkreślane są aspekty możliwej zmiany, następuje przybliżanie rozmówcy do celu.

- Zapraszam wszystkich nauczycieli i rodziców na spotkanie z psychologiem - zaprasza Agnieszka Jastrzębska, psycholog szkolny w chocianowskiej podstawówce.
Metodę po raz pierwszy opisano w 1983. Nie ma jednak na celu wymuszenia oczekiwanej zmiany, której rozmówca nie chce. Skutkiem wywiadu ma być zmiana naturalna i pozytywna. Sposób ten zakłada, że osoba zainteresowana jest zdolny do samodzielnego i aktywnego wzięcia udziału w procesie zmiany swojej sytuacji życiowej.