Przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zachowają ważność karty parkingowe i orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, których ważność miała skończyć się w tym roku po 8 marca. Bez obowiązku osobistego stawiennictwa w Starostwie Powiatowym będą także niektórzy ubiegający się o wydanie orzeczeń po raz pierwszy.

"Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacją medyczną można przesyłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Polkowicach"
Ważność orzeczeń i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zostaje przedłużona automatycznie. Wynika to z przepisów prawa, dlatego osoby zainteresowane przedłużeniem nie muszą fatygować się do Polkowic. Zachowują one ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Złożyć nowy wniosek mogą też osoby, które wcześniej nie miały orzeczonej niepełnosprawności lub jej stopnia.

- W holu Starostwa Powiatowego w Polkowicach przy wejściu od strony ul. św. Sebastiana wystawiono urnę, do której można składać wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności z zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacją medyczną - czytamy w informacji Starostwa Powiatowego w Polkowicach. - Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacją medyczną można przesyłać również pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

"Ważność orzeczeń i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zostają przedłużone automatycznie. Wynika to z przepisów prawa, dlatego osoby zainteresowane przedłużeniem nie muszą fatygować się do Polkowic"
Od 8 marca do upływu 90. dnia po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego osoby zainteresowane rozpatrzeniem wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności mogą spodziewać się, że orzeczenia zostaną wydane bez bezpośredniego udziału zainteresowanych, w sytuacji gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego oraz członek powiatowego zespołu uznają dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą.
[KN]