Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o udrożnieniu drogi wojewódzkiej nr 331, która została zamknięta ze względu na budowę drogi ekspresowej S3. Dzięki temu kierowcy dojadą do Rynarcic.

Droga wojewódzka nr 331 zaczyna swój bieg w Chocianowie na skrzyżowaniu ulic Dominialnej i Kościuszki. Można nią dojechać bezpośrednio do Polkowic, a dalej do Rynarcic. Ze względu na budowę drogi ekspresowej nr 3 fragment tego ostatniego odcinka był zamknięty dla kierowców.

- Przebudowa fragmentu DW331 obejmowała zakresem ponad 500 metrowy odcinek trasy, który wchodził w kolizję z budowanym nad nią obiektem inżynierskiem w ciągu powstającej drogi ekspresowej S3. Otwarcie zamkniętej DW331 z pewnością wpłynie na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego w Polkowicach i wyprowadzi częściowo ruch ciężarowy poza obszar miasta - informuje GDDKiA.