Jeszcze tylko do 4 października 2021 roku uczniowie mogą składać wnioski o roczne stypendia „zDolny Śląsk”. Kandydatom na stypendystów Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia oferuje wsparcie finansowe na rozwój talentów naukowych, artystycznych, sportowych i w działalności społecznej.

Szansę na roczne stypendia mają dzieci (od klasy 4 szkoły podstawowej) i młodzież (do absolwentów szkół średnich), którzy posiadają na swoim koncie ponadprzeciętne osiągnięcia. To kolejna akcja stypendialna organizowana przez FEM. O poprzedniej pisaliśmy w naszym artykule: "7 tysięcy złotych stypendium dla maturzystów".

- Niezależnie od wybranej kategorii wszystkich kandydatów obowiązują ogólne dobre wyniki w nauce. Mile widziane będzie wykazanie, że jest się również aktywnym społecznikiem - informuje Monika Śliwińska – Długosz, Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju programowego i PR.
Organizatorzy przewidują przyznanie około 50 stypendiów w kwotach minimalnych od 2500 złotych (szkoła podstawowa) do 3500 złotych (szkoła średnia) na rok szkolny. Stypendia będą wypłacane w miesięcznych ratach.

- Stypendystów poznamy pod koniec listopada. Konkurs organizowany jest po raz dwudziesty pierwszy przez FEM dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - przypomina Monika Śliwińska – Długosz, Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju programowego i PR. - Budżet stypendialny zasiliły również wpłaty od osób fizycznych w ramach odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zapraszamy wszystkich chętnych i prosimy o rzetelne udokumentowanie opisanych we wniosku sukcesów - dodaje.
Wnioski należy składać wyłącznie drogą pocztową na adres FEM do 4 października 2021. Decyduje data stempla pocztowego. Szczegółowe warunki oraz wnioski konkursowe dostępne są na stronie organizatora https://www.fem.org.pl/nabor-wnioskow-w-xxi-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/.