17 września 1939 roku zostanie w pamięci Polaków jako cios w plecy wymierzony przez sowietów podczas II Wojny Światowej. Na ten dzień uchwalony został Światowy Dzień Sybiraka, aby o losach Polaków wywiezionych na wschód i więzionych w sowieckich łagrach nigdy nie zapomniano. Burmistrz Tomasz Kulczyński uhonorował tę rocznicę wspólnie z prezes chocianowskiego Koła Związku Sybiraków Teresą Marciniak.

Dopiero po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w 1989 roku możliwe było upamiętnienie polskich ofiar i męczeństwa doznanego z rąk funkcjonariuszy państwa sowieckiego. Data 17 września stała się symbolem krzywd doznanych z rąk wschodniego sąsiada.

- Dziś miałem okazję spotkać się z Panią Teresą Marciniak- Prezeską Koła Związku Sybiraków w Chocianowie oraz Honorową Obywatelką naszej Gminy. Dziękuję Pani Teresie za rozmowę oraz wspólne złożenie kwiatów z okazji Światowego Dnia Sybiraka, który nieprzypadkowo zbiega się z rocznicą napaści sowieckiej na Polskę - poinformował Burmistrz Tomasz Kulczyński.
O tym, że Chocianów pamięta o najważniejszych wydarzeniach historycznych pisaliśmy m.in. w naszych artykułach: "Upamiętnili Powstańców Warszawy", "Wspólnie uczcili 230. rocznicę", "Upamiętnili żołnierzy" oraz "O 4:40 zabrzmiały syreny".