Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Tym razem dotyczy on poprawy bazy sportowej. W ostatnich latach środki z tej puli uzyskał m.in. klub Arka Trzebnice. UMWD od wielu lat mocno stawia na poprawę bazy sportowej, którą do dyspozycji mają dolnośląskie kluby.

Tylko w 2021 roku do dyspozycji w ramach tego programu było 905 tysięcy złotych. Kwota ta rozdysponowana była w ramach dwóch naborów. W 2022 roku, w pierwszym naborze jest 400 tysięcy złotych. Wszystko, więc wskazuje, że podobnie jak w poprzednich latach, pod koniec roku będzie do dyspozycji druga pula na ten cel. W 2020 roku z dotacji w ramach poprawy bazy sportowej skorzystał klub Arka Trzebnice. Wtedy działacze pozyskali 15 tysięcy złotych na zakup trybun, które znalazły się przy boisku.

Nabór wniosków w obecnej edycji trwa do 28 stycznia.