Rok 2021 z pewnością zapisze się w pamięci Chocianowian. Urzędnicy zaplanowali właśnie dochody i wydatki naszej gminy na kolejne miesiące. To pierwszy taki budżet od 12 lat.

Dochody wielkości 67,5 miliona złotych planują na przyszły rok urzędnicy podlegli Burmistrzowi Miasta i Gminy Tomaszowi Kulczyńskiemu. Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych blisko 25% tej kwoty może zostać przeznaczone na inwestycje. Decyzje o ostatecznym kształcie budżetu na przyszły rok podejmą radni Rady Miejskiej w Chocianowie.

Burmistrz doskonale zdaje sobie sprawę, że w czasie kryzysu nic lepiej nie napędza koniunktury, jak inwestycje. Jest to jeden z powodów dlaczego na 2021 rok zaplanowaliśmy tak dużo działań. W przyszłym roku planujemy pozyskiwać środki zewnętrzne i ten potencjał przeznaczymy na rozwój gminy - mówi Patrycja Jugo, Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów.
W planach jest kontynuacja budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej, budowa i przebudowa dróg na terenie gminy, budowa systemu hotspot, rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa sieci oświetlenia w Chocianowskim Parku Piastowskim, a także budowa ścieżek rowerowych.

-  Na szczególne uwzględnienie zasługuje fakt, że tak dużego budżetu inwestycyjnego nie było w naszej gminie od wielu lat - zauważa Skarbnik Gminy Chocianów, Stanisława Potoczna. -  Plany rozwoju gminy Pana Burmistrza w głównej mierze kładą nacisk na wielomilionowe inwestycje, na które możemy pozyskać środki zewnętrzne, dotacje i dofinansowania - dodaje Skarbnik Potoczna.
O tym jakie decyzje podejmą radni w związku z budżetem na 2021 roku poinformujemy już wkrótce.
[KN]