W najbliższą niedzielę, 31 stycznia policjanci, jak co roku zaangażują się w zapewnienie porządku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spokój podczas Finału zależy także od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez osoby, które w nim uczestniczą.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas WOŚP czuwać będzie w Polsce kilka tysięcy policjantów.

- Pamiętajmy o bezpieczeństwie dzieci i osób starszych oraz o obostrzeniach sanitarnych w związku z panującą epidemią koronawirusa - apelują policjanci.
Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, zadbają o bezpieczeństwo wolontariuszy, kwestujących dzieci a także będą prowadzić działania informacyjno-edukacyjne dla osób starszych.

Porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Każdy z wolontariuszy jest wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza. Dodatkowo identyfikator musi mieć "serduszkowe" logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z Policją - apelują policjanci. - Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu - dodają funkcjonariusze policji.
Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu. Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze. Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane serduszka - naklejki.

Porady dla wolontariuszy

Zbiórkę pieniędzy należy prowadzić w bezpiecznych miejscach, jak centra handlowe, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony, główne ciągi komunikacyjne, miejsca dobrze oświetlone, miejsca, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych, miejsca objęte monitoringiem kamer, itp.

- Nie prowadźcie zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które na Waszym osiedlu uznawane są za niebezpieczne. Unikajcie prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej! - podkreślają policjanci. - Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe, opiekę osób dorosłych. Szczególnie ważne jest, abyście wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszali się w grupie, korzystajcie z pomocy Waszych znajomych, bliskich - dodają policjanci.
Wolontariusze mogą liczyć na pomoc policjantów, zgłaszając im bezpośrednio swoje uwagi na temat bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy. Czasami mogą zostać zapytani przez policjantów o to, jak przebiega kwesta. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo kwestujących.

- Wszystkim wolontariuszom życzymy pełnych puszek, życzliwości przechodniów i bezpiecznego powrotu do swoich sztabów WOŚP! - dodają funkcjonariusze.
[KN]