Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w ramach akcji „Smog” od wczesnych godzin porannych zwracają uwagę na nieprawidłową emisję spalin w kontrolowanych pojazdach. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzają również stan techniczny samochodów, poruszających się po drogach powiatu polkowickiego.

Celem dzisiejszych działań policyjnych jest ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym pojazdów, a w szczególności eliminowanie z ruchu samochodów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Taka usterka znacząco wpływa na zwiększoną emisję spalin do atmosfery.

Kierujący, których pojazdy nie spełnią wymogów określonych przepisami prawa, muszą się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. Zły stan techniczny pojazdu, może skutkować również mandatem karnym.

Polkowicka policja przypomina, że warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd oraz niezbędne jego wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

[KN]