Starosta Polkowicki wznowił udzielanie porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu polkowickiego. Osobiście we wtorki, środy i czwartki można porozmawiać także w Chocianowie. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po wstępnym ustaleniu terminu wizyty. Tę można umówić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości, a także mailowo na adres Powiatu Polkowickiego, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 513 061 457 lub pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego (ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice).

Zgodnie z harmonogramem działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, wsparcie można uzyskać także w Chocianowie przy ulicy Pocztowej 18 we wtorki i środy w godzinach od 10:00 do 14:00 (w ramach wsparcia "Fundacji w Służbie Wsi") oraz czwartki w godzinach od 14:00 do 18:00 (w ramach pomocy prawnej obsługiwanej przez radców prawnych i adwokatów).
[KN]