W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Starosta Polkowicki przedłużył zawieszenie udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) na terenie powiatu polkowickiego do 22 maja 2020 roku.

"Przed uzyskaniem takiej pomocy trzeba złożyć wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej"
- O przywróceniu terminu udzielania porad także osobiście, zostaniecie Państwo poinformowani poprzez umieszczenie informacji w punktach NPP oraz stronach internetowych gmin - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Starostwa Powiatowego w Polkowicach - poradę można uzyskać za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

"W sytuacji, w której niemożliwe jest złożenie wniosku, można umówić się telefonicznie"
W jaki sposób umówić się na poradę? Przed uzyskaniem takiej pomocy trzeba złożyć wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość drogą mailową na adres: npp@powiatpolkowicki.pl lub w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego lub klikając w link. W sytuacji, w której niemożliwe jest złożenie wniosku, można umówić się telefonicznie podając imię, nazwisko, adres, PESEL, przyczynę odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.
[KN]