Żniwa to okres zarówno intensywnych prac polowych oraz gospodarskich, jak i czas zwiększonego ruchu maszyn i urządzeń rolniczych na drogach publicznych. Rolnicy są bardziej narażeni na zagrożenia wypadkowe skutkujące rozległymi urazami, a nawet śmiercią. Zdarzenia w okresie lata stanowią jedną trzecią wszystkich wypadków zgłoszonych do KRUS w ciągu roku.

Przedstawiciele KRUS PT w Polkowicach oraz PIP w Legnicy, w ramach działań prewencyjnych w miesiącach lipcu, prowadzili wspólnie wizytacje ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa w okresie prac polowych. Wszystkie zwizytowane osoby otrzymały materiały promocyjne o tematyce bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

- Przypominamy o bezpiecznym używaniu maszyn i urządzeń oraz o konieczności pracy w odpowiedniej odzieży i obuwiu roboczym. Przed przystąpieniem do napraw, regulacji lub czyszczenia sprzętu bezwzględnie należy wyłączyć napęd i silnik ciągnika oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki. Należy również pamiętać o zamontowaniu osłon na wałach przegubowo- teleskopowych - przypomina Alicja Fic, specjalista KRUS PT Polkowice. - Podczas wychodzenia i schodzenia z kombajnu i ciągnika twarz powinna być skierowana do maszyny. Nigdy nie przewozimy osób na pomoście roboczym - dodaje.
Pracownicy KRUS informują także, iż organizując transport należy pamiętać o sprawnej sygnalizacji oświetleniowej oraz zabezpieczyć ładunek przed zmianą położenia podczas jazdy. Materiały sypkie należy przewozić w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczone przed rozsypaniem.

- Przypominamy również o bezpieczeństwie pożarowym przy pracach żniwnych: nie palimy tytoniu podczas zbioru płodów rolnych, ciągniki i maszyny rolnicze muszą być wyposażone w sprawny, podręczny sprzęt gaśniczy, który jest umieszczony w dostępnym miejscu (należy pamiętać o zasadach obsługi gaśnicy), w miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używamy otwartego ognia, zachowujemy bezpieczne odległości przy budowie stogów - informuje specjalista KRUS PT Polkowice Alicja Fic.
Przy żniwach niestety często dochodzi także do tragedii z udziałem najmłodszych. Również o pamięć o ich bezpieczeństwie upomina się KRUS.

- Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci: zapewniamy opiekę i organizujemy bezpieczne miejsce do zabawy, nie pozwalamy dzieciom na kierowanie ciągnikami i obsługę maszyn rolniczych, nie pozostawiamy niebezpiecznych narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie, zabezpieczamy wszystkie miejsca zagrażające zdrowiu i życiu, zabezpieczamy wejścia na strychy i poddasza - przestrzega Alicja Fic, specjalista KRUS PT Polkowice.
KRUS zachęca także rolników do stosowania dobrych praktyk w czasie żniw. Ważny jest dostęp do apteczki pierwszej pomocy, montowanie kamer cofania na kombajnach, robienie przerw w trakcie pracy, posiadanie telefonu komórkowego, który pozwala na wezwanie natychmiastowej pomocy. Pamiętajmy o rozsądku i odpowiedzialności.