Gminy o najwyższym wskaźniku samodzielnego spisu na terenie danego województwa mają szansę wygrać konkurs organizowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Chodzi o Powszechny Spis Rolny 2020, który jest obowiązkowy dla wszystkich rolników.

O samym spisie powszechnym informowaliśmy już na łamach naszego portalu wielokrotnie: "Spisz się, jak na rolnika przystało", "Rolnicy się spisują (wideo)" oraz "Rachmistrzowie nie wejdą do domów". Tym razem do internetowego spisu dostępnego dla rolników zaprasza Prezes GUS, który w ramach zorganizowanego przez siebie konkursu pragnie zachęcić jak największą liczbę użytkowników gospodarstw rolnych do dokonywania samodzielnego spisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

- Co prawda konkurs skierowany jest do gmin, jednak to aktywne uczestnictwo rolników, mieszkańców danej gminy w spisie internetowym może spowodować, że gmina wygra - komentuje Patrycja Jugo, Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów. - Liczymy na aktywne zaangażowanie rolników z gminy Chocianów, zwłaszcza, że to najbezpieczniejsza forma Powszechnego Spisu Rolnego w czasach epidemii - dodaje sekretarz.
Łącznie 80 gminom w Polsce o najwyższym wskaźniku samospisu, zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Okazuje się jednak, że w każdym województwie o nagrody może powalczyć aż 5 gmin.

Konkurs przeprowadzony zostanie od 1 września do 30 listopada 2020 roku - czytamy w regulaminie konkursu. - Wskazanie wygranych gmin dokonane zostanie na podstawie przygotowanej przez Centrum Informatyki Statystycznej aplikacji cyfrowej do monitorowania liczby osób, które się spiszą w kanale samospisu - głosi regulamin.
Czasu na spisanie jest coraz mniej, ponieważ Powszechny Spis Rolny odbywać się będzie tylko do poniedziałku, 30 listopada.
[KN]