Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. 23/4-23/25

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 79 800,00 zł
Wygasa Zakończone ( niedz 21 list 2021 14:53:32 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185020 wew. 119
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


117 0

Chocianów, dnia 19.10.2021 r.

RU. 6840.26.2020

 O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

D R U G I E przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych  w obrębie 1 miasta Chocianów, oznaczonych nr geodezyjnymi:

1.       23/4 o pow. 0,1462 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
2.       23/5 o pow. 0,1204 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
3.       23/6 o pow. 0,1217 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
4.       23/7 o pow. 0,1224 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
5.       23/8 o pow. 0,1229 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
6.       23/9 o pow. 0,1231 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
7.       23/10 o pow. 0,1231 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
8.       23/11 o pow. 0,1231 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
9.       23/12 o pow. 0,1232 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
10.   23/13 o pow. 0,1295 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
11.   23/14 o pow. 0,1625 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
12.   23/15 o pow. 0,1792 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
13.   23/16 o pow. 0,1262 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
14.   23/17 o pow. 0,1215 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
15.   23/18 o pow. 0,1212 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
16.   23/19 o pow. 0,1208 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
17.   23/20 o pow. 0,1191 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
18.   23/21 o pow. 0,1214 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
19.   23/22 o pow. 0,1197 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
20.   23/23 o pow. 0,1193 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
21.   23/24 o pow. 0,1192 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
22.   23/25 o pow. 0,1570 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9.

Przedmiotowe działki położone są w Chocianowie, przy drodze wojewódzkiej nr 328, dojazd do działek poprzez dz. 23/3, która pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej. Działki sąsiadują z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz lasem. Ukształtowanie terenu płaskie, działki porośnięte są nieregularną roślinnością i drzewami. Nieruchomości gruntowe są niezabudowane, nieużytkowane i nieuzbrojone z możliwością podłączenia.

Wymieniona nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 3MN i posiada przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ponadto działki położone są na Obszarze Natura 2000 „Bory Dolnośląskie”, graniczą z otuliną „Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”, działki leżą na zbiorniku: GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianów-Gozdnica” i GZWP nr 316 „Subzbiornik Lubin”.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalony był do dnia 2 września 2021 r.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Poprzednie przetargi: PIERWSZE przetargi odbyły się dnia 15 i 16 września 2021 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wynosi:

 1. 23/4 o pow. 0,1462 ha – 98 000,00 zł PLN (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 2. 23/5 o pow. 0,1204 ha 80 700,00 zł PLN (osiemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 3. 23/6 o pow. 0,1217 ha 81 500,00 zł PLN (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 4. 23/7 o pow. 0,1224 ha 82 000,00 zł PLN (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 5. 23/8 o pow. 0,1229 ha 82 300,00 zł PLN (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 6. 23/9 o pow. 0,1231 ha 82 500,00 zł PLN (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 7. 23/10 o pow. 0,1231 ha 82 500,00 zł PLN (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 8. 23/11 o pow. 0,1231 ha 82 500,00 zł PLN (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 9. 23/12 o pow. 0,1232 ha 82 500,00 zł PLN (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 10. 23/13 o pow. 0,1295 ha 86 800,00 zł PLN (osiemdziesiąt sześć tysięcy osiem złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 11. 23/14 o pow. 0,1625 ha 108 900,00 zł PLN (sto osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 12. 23/15 o pow. 0,1792 ha 120 000,00 zł PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 13. 23/16 o pow. 0,1262 ha 84 600,00 zł PLN (osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 14. 23/17 o pow. 0,1215 ha 81 400,00 zł PLN (osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 15. 23/18 o pow. 0,1212 ha 81 200,00 zł PLN (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 16. 23/19 o pow. 0,1208 ha 80 900,00 zł PLN (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100)  w tym 23% VAT,
 17. 23/20 o pow. 0,1191 ha 79 800,00 zł PLN (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 18. 23/21 o pow. 0,1214 ha 81 300,00 zł PLN (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 19. 23/22 o pow. 0,1197 ha 80 200,00 zł PLN (osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 20. 23/23 o pow. 0,1193 ha 79 900,00 zł PLN (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 21. 23/24 o pow. 0,1192 ha 79 900,00 zł PLN (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 22. 23/25 o pow. 0,1570 ha 105 190,00 zł PLN (sto pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w tym 23% VAT,

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARGI odbędą się w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie w następującym porządku:

Dnia 19.11.2021 r.

 1. godz. 10:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/4,
 2. godz. 10:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/5,
 3. godz. 10:30 – przetarg na sprzedaż działki 23/6,
 4. godz. 10:45 – przetarg na sprzedaż działki 23/7,
 5. godz. 11:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/8,
 6. godz. 11:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/9,
 7. godz. 11:30 – przetarg na sprzedaż działki 23/10,
 8. godz. 11:45 – przetarg na sprzedaż działki 23/11,
 9. godz. 12:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/12,
 10. godz. 12:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/13,
 11. godz. 12:30 – przetarg na sprzedaż działki 23/14,

Dnia 22.11.2021 r.

 1. godz. 10:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/15,
 2. godz. 10:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/16,
 3. godz. 10:30 – przetarg na sprzedaż działki 23/17,
 4. godz. 10:45 – przetarg na sprzedaż działki 23/18,
 5. godz. 11:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/19,
 6. godz. 11:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/20,
 7. godz. 11:30 – przetarg na sprzedaż działki 23/21,
 8. godz. 11:45 – przetarg na sprzedaż działki 23/22,
 9. godz. 12:00 – przetarg na sprzedaż działki 23/23,
 10. godz. 12:15 – przetarg na sprzedaż działki 23/24,
 11. godz. 12:30 – przetarg na sprzedaż działki 23/25.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 16.11.2021 r. (włącznie) wadium w kwocie 6 000,00 PLN (słownie: cześć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Chocianów

http://chocianow.bip.pbox.pl/public/?id=93702


pokaż trasę z:
do Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów , Chocianów