Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński podał do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chocianowie w okręgach wyborczych nr 4 oraz 6 zarządzonych na dzień 12 września 2021 roku.

Wybory uzupełniające spowodowane rezygnacją dwójki radnych zarządzone zostały na niedzielę, 12 września 2021 roku. Pisaliśmy o tym w naszym artykule: "TYLKO U NAS: Wiemy kiedy wybory uzupełniające". Okazuje się jednak, że te wybory nie wpłyną w żaden sposób na układ sił w naszej Radzie Miejskiej. Dowodem na to jest fakt, że koalicja rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Chocianów 2023 nie wystawiają swoich kandydatów w tych wyborach.

- Cieszę się, że młode pokolenie chce iść w moje ślady, bierze przykład i uczy się demokracji. My jednak, jako Kluby Chocianów 2023 i PiS postanowiliśmy nie wystawiać komitetów wyborczych w tych wyborach uzupełniających, ponieważ liczymy, że przy starcie tylko po jednym kandydacie z danego okręgu wyborczego uda się tych wyborów uniknąć, co spowoduje z kolei oszczędności dla gminy, bo nie trzeba będzie organizować wyborów - komentuje radny Artur Wandycz. - Warto także przypomnieć, że koalicja rządząca ma się w naszej gminie dobrze, nasza współpraca z Prawem i Sprawiedliwością układa się świetnie i wierzymy, że nasz wspólny program dla Chocianowa będzie realizowany nadal, bez względu na to kto zostanie radnym w wyborach uzupełniających - dodaje szef Klubu Radnych Chocianów 2023, Artur Wandycz.
Co ciekawe, swoich komitetów nie zgłosili też reprezentanci zadeklarowanej opozycji, którzy w 2018 roku startowali z okręgów nr 4 i 6. Prawdopodobnie także oni nie wierzą w możliwość zmiany układu sił politycznych w chocianowskiej radzie. Przypomnijmy, że gdyby do rady dostali się radni, którzy nie popierają Burmistrza Kulczyńskiego, rządząca koalicja nadal będzie mieć 9 głosów przy ewentualnych 6 głosach opozycji. Historia tej koalicji pokazuje, że nawet gdy klub Chocianów 2023 cieszył się niezależną większością, nie porzucił koalicjanta, by rządzić samodzielnie.

Wybory uzupełniające to dodatkowy dla gminy koszt. Ich organizacja powoduje także zaangażowanie ludzi do Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej, sporządzanie aktualnego spisu wyborców, drukowanie i publikowane obwieszczenia i inne dokumenty, a także organizacja siedziby dla lokali wyborczych. Tak częsta mobilizacja mieszkańców nie wpływa też korzystnie na frekwencję wyborczą.

Kto i gdzie może zagłosować?


Głosować będą mogli pełnoletni wyborcy, którzy znajdują się w spisie wyborców, jako mieszkańcy ulic Daglezjowej, Dominialnej, Głogowskiej nr: 19 - 31, Kolonialnej, Leśnej, Lubińskiej, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Sportowej, Wiązowej, Zielonej oraz Aleji im. Sybiraków. Siedziba obwodowej komisji wyborczej będzie się mieścić w Zespole Szkół przy ulicy Kolonialnej 13. Zagłosować będzie można także korespondencyjnie.

- Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów), a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - czytamy w obwieszczeniu.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Legnicy najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2021 roku, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 7 września 2021 roku.

- Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; zaliczeniu do I grupy inwalidów; zaliczeniu do II grupy inwalidów), a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - czytamy w obwieszczeniu.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów najpóźniej do dnia 3 września 2021 roku. Przypomnijmy, że głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w niedzielę, 12 września 2021 roku w godzinach od 7:00 do 21:00.