W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych odbyły się niezwykle ważne zajęcia edukacyjne. Młodzi uczniowie uczyli się ratować życie. Na naukę tych umiejętności nigdy nie jest za wcześnie, zwłaszcza, że nikt nie chce, aby było za późno!

Uczniowie klasy pierwszej pod okiem nauczycielki edukacji dla bezpieczeństwa Barbary Szotkiewicz zapoznali się z podstawami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem edukacji oczywiście przygotowanie do reagowania w sytuacjach zagrożenia, w których umiejętność szybkiego i właściwego działania może być kluczowa dla ratowania zdrowia lub życia poszkodowanego. Dlatego tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie klasy pierwszej uczyli się ratować. Pani Barbara Szotkiewicz, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, przeprowadziła zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci miały okazję poćwiczyć układanie poszkodowanego nieprzytomnego, ale oddychającego w pozycji bezpiecznej oraz przeprowadziły resuscytację krązeniowo- oddechową na fantomie - przekazali pracownicy szkoły ze Szklar Dolnych.
Podczas praktycznych zajęć z udzielania pierwszej pomocy uczniowie mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi aspektami udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyli układanie poszkodowanego nieprzytomnego, ale oddychającego w pozycji bezpiecznej. Ta umiejętność jest kluczowa, aby zapewnić drożność dróg oddechowych i chronić poszkodowanego przed ewentualnymi dodatkowymi urazami. Dodatkowo, uczniowie przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie. To ćwiczenie pozwala na zdobycie umiejętności użycia prawidłowej techniki, która jest niezbędna w przypadku zatrzymania krążenia. Uczestnictwo w takich zajęciach nie tylko zwiększa świadomość na temat bezpieczeństwa, ale również przygotowuje do reagowania w różnych sytuacjach kryzysowych. To inwestycja w przyszłość, która może przynieść korzyści nie tylko dla samych uczniów, ale także ich bliskich w różnych sytuacjach zagrożeń.

Warto także powtarzać sobie zdobytą wiedzę i ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy w praktyce wielokrotnie, bowiem w sytuacji zagrożenia będziemy mieli odpowiednie nawyki wyuczone i żaden stres nam nie przeszkodzi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Zachęcamy do śledzenia naszego portalu. Tutaj zawsze znajdziecie najważniejsze i najciekawsze informacje!