Już we wtorek, 21.05. o godz. 18:30 w Brunowie odbędą się wybory na sołtysa. Jak udało nam się ustalić, faworytem w wyścigu o tę funkcję jest obecny radny z Brunowa Andrzej Kuśmierczyk, członek Klubu Radnych Chocianów 2023, który do Rady Miejskiej w Chocianowie dostał się z listy Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego.

Dokładnie za tydzień w Brunowie mieszkańcy wybiorą swojego Sołtysa. Dotychczasowy, w rozmowie z nami przyznał, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.
Względy prywatne przeważyły i podjąłem decyzję o tym, aby nie startować już w wyborach na Sołtysa Brunowa. Wierzę, że tę pracę będzie kontynuował Radny Andrzej Kuśmierczyk, który w ostatnich latach ambitnie podejmował się działań i wspierał radę sołecką nie tylko dobrymi pomysłami, ale także realną pracą na rzecz naszej miejscowości - przekazał nam Krzysztof Paczkowski, obecny sołtys Brunowa.
O potwierdzenie tych informacji zwróciliśmy się do radnego Andrzeja Kuśmierczyka.

Mogę potwierdzić, że będę ubiegał się o funkcję Sołtysa. To dla mnie bardzo ważne, aby kontynuować te wszystkie działania, jakie już podjęliśmy na przestrzeni ostatnich lat, aby dalej zmierzać wytyczoną ścieżką i aby współpracować zarówno z urzędnikami, jak i Radą Miejską. Wierzę, że mieszkańcy są zadowoleni z mojej pracy na ich rzecz i wybiorą mnie ponownie na stanowisko Sołtysa - powiedział nam radny Rady Miejskiej Andrzej Kuśmierczyk. - Z tego miejsca chciałbym także serdecznie podziękować za te 5 lat owocnej współpracy Krzyśkowi, który realizował jako Sołtys naszą wspólną wizję rozwoju Brunowa - dodał kandydujący na sołtysa wsi Brunów, Andrzej Kuśmierczyk.
Sołtys to technicznie Jednostka Pomocnicza Gminy, dlatego zwróciliśmy się o komentarz do Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie w zakresie dotychczasowej współpracy Andrzeja Kuśmierczyka m.in. jako radnego z Brunowa z pracownikami magistratu właśnie w kontekście zbliżających się wyborów na sołtysa.

- Mogę potwierdzić, że dotychczasowa współpraca z Panem Andrzejem Kuśmierczykiem układa się bardzo dobrze. Odkąd pamiętam występuje w imieniu mieszkańców Brunowa i z pewnością jako Sołtys będzie realizował wspólne cele gminy i sołectwa. Przez ostatnie lata, jako radny podjął się realizacji wielu projektów i wszystkie zadania udało się wykonać, co zresztą mogą ocenić sami mieszkańcy jego okręgu wyborczego - przekazała nam Patrycja Jugo, Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów.
Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji Kuśmierczyk już pełnił funkcję sołtysa. Od tego czasu niezmiennie angażował się w życie wioski. Wśród sukcesów można wymienić m.in. remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej, stworzenie wioski tematycznej Brunów - Szlakiem Napoleona Bonaparte, a także realizacja wielkoformatowych inwestycji, jak wymiana oświetlenia drogowego na nowoczesne LED-owe, budowa ścieżki rowerowej łączącej Brunów z jednej strony z Trzebnicami, Chocianowcem i Chocianowem, a z drugiej ze Szklarami Dolnymi i Gminą Wiejską Lubin i Miastem Lubin oraz uruchomienie bezpłatnej komunikacji. Podczas naszych prywatnych rozmów z mieszkańcami Brunowa wskazują oni, że "ich radny jest bezkonkurencyjny", co powoduje, że może liczyć na poparcie zdecydowanej większości mieszkańców swojego sołectwa.