W ubiegłą środę, 15 marca w Zespole Szkół w Chocianowie odbyło się uroczyste podsumowanie stażu zagranicznego. Kolejny raz wychowankowie tej szkoły odbyli miesięczny staż zawodowy w Hiszpanii i kolejny raz zaliczyli go na ocenę celującą. Wśród zaproszonych gości na uroczystość podsumowania przybyli m.in. członkowie Zarządu Powiatu Polkowickiego: Wicestarosta Jan Wojtowicz oraz Franciszek Skibicki, a także Dyrektor Personalny Volkswagen Motor Polska w Polkowicach Joanna Kaniewska, rodzice oraz uczniowie i uczennice technikum przebywający na stażu w Hiszpanii. Nie zabrakło oczywiście dyrekcji szkoły oraz nauczycieli i uczniów.

Tym razem był to projekt wygrany w konkursie 2021 programu ERASMUS+ (Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna) o nazwie "Na staż po doświadczenie zawodowe", który obejmował dotację w kwocie 78.184,00 euro. W projekcie uwzględniono wszystkie kierunki kształcenia młodzieży w ramach technikum tj. mechatroniczny, organizacji turystyki i logistyczny.

- Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy po 13 osób. Pierwsza grupa 8 uczniów technikum mechatronicznego i 5 uczniów/uczennic technikum organizacji turystyki swój staż odbyła w październiku 2022, a druga grupa składająca się z 7 uczniów i 1 uczennicy technikum mechatronicznego oraz 5 uczennic technikum logistycznego przebywała na stażu w Maladze w lutym 2023 - informuje Piotr Machoń, dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie. - Ciekawe miejsca pracy dostosowane do profilu kształcenia i potrzeb rynku pracy zagwarantował partner zagraniczny euroMind - dodał dyrektor.
Wszyscy mieli okazję zapoznać się z ideą i korzyściami jakie zostały uzyskane w wyniku realizacji projektu wyjazdu na staże zagraniczne. Pani Małgorzata Tarasiuk jako koordynator projektu opracowała broszury podsumowujące staż, które otrzymali zaproszeni goście i rodzice. Natomiast w czasie podsumowania przedstawiła szczegółowy raport z przebiegu realizacji projektu. Po wysłuchaniu raportu wszyscy mieli przyjemność obejrzeć prezentacje przedstawiające relację z pobytu młodzieży w Maladze.

- Oczywiście był też czas dla uczestników stażu, którzy mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach i pochwalić się zdobytymi umiejętnościami w dziedzinie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, napraw i serwisowania samochodów oraz obsługi prestiżowych restauracji, kawiarni i magazynów sklepowych - wyjaśnia dyrektor Piotr Machoń. - Uczestnicy i uczestniczki stażu opowiadali również o zrealizowanym programie kulturowym, o zwiedzaniu, odbytych wycieczkach i spędzaniu wolnego czasu. Wszyscy przyznali, że chcieliby jeszcze raz odbyć taką praktykę, bo była to przygoda ich życia - dodaje z zadowoleniem dyrektor placówki.
Na koniec uczestnicy otrzymali Certyfikaty z wyszczególnionymi umiejętnościami potwierdzone przez partnerów projektu, Certyfikaty z Kursu Językowego oraz przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass międzynarodowe dokumenty Europass Mobilność. Gratulujemy zdobytych umiejętności!