Związek Gmin Zagłębia Miedziowego po raz kolejny apeluje o segregowanie odpadów i przypomina o prawidłowych zasadach segregacji odpadów ulegających biodegradacji.

Na jednym z portali społecznościowych możemy przeczytać kolejne przypomnienie o zasadach wyrzucania odpadów. Związek Gmin przypomina, że do brązowego pojemnika wrzucamy: resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie (bez torebek), trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne. Co istotne, odpady należy wrzucać "luzem", czyli bez worków foliowych i innych opakowań.

- Szanowny mieszkańcu, nie przestrzeganie określonych prawem zasad segregacji odpadów to wykroczenie, karane mandatem - czytamy na profilu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - pamiętaj, wrzucając wszystko jak leci do jednego pojemnika dla własnej wygody, szkodzisz sobie, swojej rodzinie i swoim sąsiadom.

Związek zaznacza, że do brązowego pojemnika nie wrzucamy: odpadów zmieszanych, pozostałych frakcji odpadów selektywnie gromadzonych, płynnych resztek żywności, mięsa, kości i odchodów zwierząt, padłych zwierząt, ziemi, kamieni i popiołu. Nieprawidłowo przygotowane odpady ulegające biodegradacji są odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Na profilu związku można odnaleźć także przykłady błędnej segregacji, którą pracownicy prezentują na zdjęciach. Koszt zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest niemalże trzykrotnie większy, niż koszt zagospodarowania prawidłowo posegregowanych odpadów ulegających biodegradacji, co nie pozostaje bez znaczenia, przy kształtowaniu wysokości opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

[KN]