Można mieć różny stosunek do komunikacji miejskiej - jedni ją uwielbiają, inni nie przepadają. Nie można odebrać jej jednak argumentów, które jednoznacznie przemawiają na jej korzyść. Dlaczego decyzja Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego o zapewnieniu mieszkańcom bezpłatnych autobusów była słuszna?

Głównym celem żółtych autobusów jest przede wszystkim organizacja transportu zbiorowego dowożącego dzieci do szkół, mieszkańców do pracy, lekarza czy na zakupy. Pasażerów z naszej gminy dowozi także do miast powiatowych: Polkowic i Lubina. To jednak nie jedne zalety bezpłatnej komunikacji.

-  Bez dwóch zdań komunikacja miejska powoduje zmniejszenie się natężenia ruchu po miejskich ulicach: wszyscy, którzy pozostawią samochód w domu i udadzą się w podróż autobusem (...) automatycznie nie stają się uczestnikami ruchu drogowego. W ten sam sposób zmniejsza się zanieczyszczenie powietrza emitowane przez ruch kołowy - czytamy na portalu turbofakty.pl.
Kolejnym argumentem na korzyść autobusów może być czas. Nie tylko jednak ten, który oszczędzamy unikając korków, ale zwłaszcza czas podróży, który możemy poświęcić na przeczytanie książki czy przygotowanie się do pracy lub szkoły.

Komunikacja miejska (jak i cały ogólnie pojęty transport zbiorowy) jest niezbędna z kliku względów. Przede wszystkim zapobiega wykluczeniu komunikacyjnemu osób o niższych dochodach, których nie stać na kupno i utrzymanie samochodu. Jest dla nich jedynym sposobem na dostanie się do pracy, urzędu czy na zakupy, co jest możliwe dzięki rozciągnięciu siatki połączeń poza miasto – do sąsiadujących miejscowości i gmin - czytamy na portalu turbofakty.pl.
Warto także zauważyć, że im więcej osób będzie korzystać z komunikacji miejskiej, tym mniej będzie na ulicach samochodów, a to przekłada się także na ich punktualne kursowanie i zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska generowanych przez prywatne auta. Z kolei punktualność autobusów przekłada się również na ich popularność.