Do środy, 28 lutego mają czas wszyscy chętni na zakup łącznie 17 działek. Wtedy bowiem mija termin na wpłatę wadium do każdej z nich. Gdzie położone są nieruchomości i dlaczego warto zamieszkać w Chocianowie?

Cisza i spokój to atuty, którymi nie może poszczycić się zbyt wiele skomunikowanych kolejowo miejscowości w naszym regionie. Chocianów spełnia te kryteria, właśnie dlatego warto skorzystać z zakupu atrakcyjnych cenowo działek położonych nieopodal drogi wojewódzkiej nr 328 relacji Przemków - Chojnów, które znajdują się w otoczeniu lasu, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wymienione nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów oznaczone są symbolem 3MN i posiada przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ponadto działki położone są na Obszarze Natura 2000 "Bory Dolnośląskie", graniczą z otuliną "Przemkowskiego Parku Krajobrazowego", działki leżą na zbiorniku: GZWP nr 315 "Zbiornik Chocianów-Gozdnica" i GZWP nr 316 "Subzbiornik Lubin" - informują urzędnicy. - Przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań - zaznaczają pracownicy chocianowskiego magistratu.
Ceny wywoławcze działek zależą od ich wielkości oraz położenia i wynoszą:
1. 23/6 o pow. 0,1217 ha – 52 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
2. 23/7 o pow. 0,1224 ha – 52 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
3. 23/8 o pow. 0,1229 ha – 55 100,00 zł PLN (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 00/100) w tym 23% VAT,
4. 23/9 o pow. 0,1231 ha – 52 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
5. 23/10 o pow. 0,1231 ha – 52 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
6. 23/11 o pow. 0,1231 ha – 52 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
7. 23/12 o pow. 0,1232 ha – 52 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
8. 23/13 o pow. 0,1295 ha – 53 000,00 zł PLN (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) w tym 23% VAT,
9. 23/14 o pow. 0,1625 ha – 70 200,00 zł PLN (siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100) w tym 23% VAT,
10. 23/15 o pow. 0,1792 ha – 77 400,00 zł PLN (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) w tym 23% VAT,
11. 23/16 o pow. 0,1262 ha – 54 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
12. 23/17 o pow. 0,1215 ha – 52 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
13. 23/18 o pow. 0,1212 ha – 52 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
14. 23/20 o pow. 0,1191 ha – 51 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
15. 23/21 o pow. 0,1214 ha – 52 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
16. 23/22 o pow. 0,1197 ha – 51 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
17. 23/23 o pow. 0,1193 ha – 51 500,00 zł PLN (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym 23% VAT.
przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 28.02.2024 r. (włącznie) wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki - dodają pracownicy Ratusza.
Przetargi odbędą się w sali nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy przy ulicy Ratuszowej 10 w Chocianowie we wtorek, 5 marca w godzinach od 9:15 do 13:15. Szczegóły dotyczące przedmiotowych działek znajdziecie także na naszym portalu w dziale ogłoszenia: Nieruchomości gruntowe dz. 23/6 - 23/23 obr. 1.