Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach prosi o zgłaszanie odnalezionych martwych zwierząt. Wszystko w związku z prowadzonym nadzorem biernym nad wścieklizną.

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej muszą pobierać materiał do badań laboratoryjnych od padłych zwierząt drapieżnych wolno żyjących oraz padłych bezpańskich zwierząt domowych (psy, koty). Badania te są najważniejszym źródłem informacji na temat występowania wścieklizny na terenie całego kraju.
- Zwracam się z prośbą o zgłaszanie faktu znalezienia padłych zwierząt drapieżnych, w szczególności lisy, jenoty, kuny, borsuki oraz bezpańskie psy i koty, z podaniem dokładnej lokalizacji miejsca ich znalezienia - informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach.
Zgłoszeń można dokonywać w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 telefonicznie pod numerem telefonu: 76-845-60-16 albo osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Polkowicach, przy ulicy Górnej 3/3.
[KN]