Chocianowiec, Brunów, Jabłonów, Michałów, Ogrodzisko, Parchów, Pogorzeliska, Trzebnice i Żabice to miejscowości, w których w najbliższym czasie pojawi się sieć światłowodowa. Wszystko po to, aby cyfrowo wzmocnić naszą gminę.

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek Internet jest częścią naszego życia. Wpływa nie tylko na komunikację i rozrywkę, ale też wspiera edukację, umożliwia pracę zdalną czy opiekę medyczną. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarach podmiejskich i wiejskich jest szczególnie trudna. Przede wszystkim, ze względu na odległości dzielące poszczególne miejscowości od głównych ośrodków miejskich, a także ze względu na rozproszoną zabudowę. Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie otwarta sieć światłowodowa.

- Spółka FIBEE I rozpoczyna na terenie gminy Chocianów budowę dostępowej sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), którego założeniem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju i likwidacja tzw. białych plam NGA, czyli obszarów, w których nie ma dostępu do bardzo szybkiego Internetu - informuje Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach: Jabłonów, Parchów, Pogorzeliska, Brunów, Chocianowiec, Michałów, Ogrodzisko, Trzebnice, Żabice - dodaje Wan.
FIBEE jest inwestorem i beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z którego środków współfinansowana jest budowa sieci światłowodowej. Budowa sieci światłowodowej to złożony i wymagający dużych nakładów projekt, który bez wsparcia mieszkańców nie zakończy się z sukcesem.

- Jesteś właścicielem nieruchomości, przez którą zaplanowano przebieg sieci światłowodowej? Wyraź zgodę na przeprowadzenie kabla pod ziemią lub na podwieszenie światłowodu na słupie. Dzięki temu będziemy w stanie dotrzeć do większej liczby mieszkańców - apelują instalatorzy. - W momencie zdecydowania się właściciela posesji na korzystanie z usług światłowodowych, zbudowane zostanie przyłącze, które zakończy się w lokalu klienta - dodają.
Przewody światłowodowe zostaną poprowadzone na istniejącej infrastrukturze słupowej lub pod ziemią. W przypadku poprowadzenia łącza pod ziemią kabel doprowadzony zostanie do granicy działki i odpowiednio zabezpieczony. W zabudowie wielorodzinnej sieć doprowadzona będzie do części wspólnej budynku i rozprowadzona w pionach z możliwością przyłączenia indywidualnych mieszkań i lokali użytkowych. W przypadku montażu przewodów światłowodowych na infrastrukturze słupowej, kabel doprowadzony zostanie do najbliższego słupa przy budynku.

Pytania na temat inwestycji można kierować bezpośrednio do firmy FIBEE I, pod numerem telefonu: 22-247-77-01.