O kłopotach FUM Chofum wiadomo nie od dziś. Niestety mogą one nie pozostać bez wpływu także na inne lokalne firmy, które współpracują lub współpracowały z Fabryką Urządzeń Mechanicznych. Nam udało się dziś dowiedzieć, jak te problemy mogą utrudnić pracę Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

Odłączenie prądu na obiekcie sportowym, niewypłacalność względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych wierzycieli, skomplikowany proces restrukturyzacji, który może niebawem spowodować upadłość fabryki - to kłopoty Chofum, z którymi raczej największy pracodawca w naszej gminie już sobie nie poradzi. Niestety niewypłacalność firmy spowodowała także zatrzymanie odbioru od niej ścieków.

- Nie jesteśmy sponsorami prywatnej firmy, która od lat nie radzi sobie z zarządzaniem, dlatego w obliczu kolejnych informacji o rosnącej liczbie wierzycieli, do których również należy PWK Sp. z o.o. podjęliśmy decyzję o odcięciu kanalizacji sanitarnej od Chofum, aby nie narażać mieszkańców gminy Chocianów na rosnący dług fabryki względem nas - poinformował Marcin Falkiewicz, prezes PWK. - W interesie mieszkańców jest, aby nasza spółka realizowała zaplanowane inwestycje, dlatego jesteśmy w stałym kontakcie z Panem Burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim. Dodatkowo już dzisiaj opracowujemy możliwe scenariusze i plany, które pozwolą uniknąć w przyszłości ewentualnych trudności. Z pewnością będziemy reagować na nadchodzące zmiany, żeby sprostać wszystkim postawionym przed nami zadaniom. Na chwilę obecną wszystko jest pod kontrolą - uspokaja prezes Falkiewicz.
Jak udało nam się ustalić, wszystkie działania podejmowane są w ścisłej konsultacji z chocianowskim magistratem. Nie jest tajemnicą, że Burmistrz Tomasz Kulczyński kładzie ogromny nacisk na kontynuację realizacji zaplanowanych inwestycji.

PWK stawia na rozwój

To, że chocianowska spółka nie ustaje w działaniach widać gołym okiem. Postanowiliśmy zapytać członka zarządu ds. technicznych w PWK Sp. z o.o. czy odpływ tak dużego klienta, jakim jest Chofum, spowoduje utrudnienia w działaniu spółki.

- Zdajemy sobie sprawę z możliwych w przyszłości problemów, jednak nie ustajemy w działaniu, bo to właśnie inwestycje są najważniejszą częścią rozwoju gminy, stąd ambitne plany realizacji wodociągów na ulicy spacerowej dla mieszkańców oraz pod inwestycję Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji - podkreśla Paweł Najdek, członek zarządu ds. technicznych PWK. - Kontynuujemy także wymianę przyłączy wody na terenie gminy i budowę przyłączy we wsi Raków, w pierwszym kwartale zrobiliśmy kolejne 3 przyłącza i planujemy tam podłączanie kolejnych odbiorców. Rozpoczęliśmy również budowę nowego zasilania budynków dawnego PGR we wsi Brunów i sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulicy Trzebnickiej i z pewnością obie te inwestycje będziemy realizować. Oprócz tego w planach jest także modernizacja elektrycznej szafy sterowania pracą pomp głębinowych Zakładu Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach - wylicza Najdek.
Jak udało nam się ustalić Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie w ostatnim kwartale zmodernizowało także instalację rozdziału powietrza w Zakładzie Uzdatniania Wody w Brunowie oraz zmodernizowało układ pompowy na przepompowni ścieków przy ulicy Sybiraków.

Wszystko wskazuje na to, że przez niewypłacalność tak dużego klienta, jak Chofum w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym niezbędne mogą być również reorganizacje kadrowe. To dzięki nim więcej inwestycji ma szansę na realizację dla mieszkańców. Oznacza to, że obrany kierunek rozwoju jest aktualny, dlatego o przyszłych inwestycjach i radzeniu sobie z ewentualnymi trudnościami z pewnością będziemy informować na bieżąco na naszym portalu.