Jest środa, siedemnasty dzień czerwca i 169. dzień roku. Imieniny obchodzą Ignacy, Adolf i Laura. Dzisiaj wszyscy uczestniczymy w walce z pustynnieniem oraz suszami, a z drugiej strony świętujemy bezpieczeństwo zapewniane przez wojska pancerne i zmechanizowane.

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Ten, ogłoszony 30 stycznia 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 49/115, dzień obchodów wyznaczono na 17 czerwca. Ich celem jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą oraz pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce. Konwencja została przyjęta w Paryżu 17 czerwca 1994 roku i podpisana tamże niespełna 4 miesiące później, 14 października, w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Polska przyjęła Konwencję dopiero 17 listopada 2001 roku. Genezą dla tego wydarzenia z pewnością jest susza, która pochłonęła ponad 200 tysięcy ludzi i miliony zwierząt z przełomu lat 60 i 70.

Czterej pancerni i zmechanizowani

Wojska zmechanizowane to jeden z głównych rodzajów wojsk lądowych. Ostatnie oficjalne dane podają stan na 2007 rok, gdzie w Siłach Zbrojnych RP występowały trzy dywizje zmechanizowane, w skład których wchodziło łącznie siedem brygad zmechanizowanych, a ponadto jedna brygada zmechanizowana wchodziła w skład dywizji pancernej.

To właśnie dzisiaj jest obchodzony także Dzień Czołgisty. Święto obchodzone jest na pamiątkę powrotu do Polski 1 pułku czołgów Armii Polskiej gen. Józefa Hallera w 1919 roku. Była to pierwsza jednostka wojskowa w naszym kraju uzbrojona w gąsienicowe wozy bojowe. Pułk sformowany został wiosną 1919 roku w składzie Armii Polskiej we Francji z inicjatywy generała Józefa Hallera i Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Sprzęt oraz obsadę większości stanowisk oficerskich i fachowych przejęto z francuskiego 505 pułku czołgów. Pułk był pierwszą polską jednostką wojskową uzbrojoną w czołgi, która zapoczątkowała istnienie broni pancernej w wojskach II RP. Rozkaz wydany 15 marca 1919 roku nakazywał formowanie pułku w składzie pięciu kompanii. Ich liczba odpowiada ilości dywizji strzelców w armii generała Hallera. Miejscem formowania było Martigny les Bains w Wogezach.
[KN]