Czwartek, 21 maja to 142. dzień roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Wiktor, Tymoteusz oraz Jan Nepomucen. W kalendarzu nietypowych świąt wynajdujemy m.in. Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego i Różnorodności Kulturowej, Dzień Kosmosu, Dzień Kadeta, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 oraz Dzień Odnawiania Znajomości.

Rozwój kulturalny a różnorodność kulturowa

To święto obchodzone corocznie 21 maja zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z dnia 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku, w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Jego misja to promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego. Jego misja i intencja jest wyrazem braterstwa z różnorodnością i mniejszością etniczną, nie ma jednak nic wspólnego ze skomercjalizowanymi w ostatnich latach skojarzeniami.

Dzień kosmosu

Upamiętnienie wydarzeń związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej i zainspirowanie naukowców do dalszej pracy zostało ustanowione z inicjatywy amerykańskich astronautów. Dzień ten ma zachęcać zwykłych ludzi do zgłębiania tajemnic wszechświata. Do niedawna w Polsce obchodzony był 12 kwietnia, jako Dzień Kosmonautyki lub Nocy Jurija, na cześć pierwszego lotu człowieka, radzieckiego kosmonauty Jurija Gagarina w kosmos.

Obszary naturalne

Natura 2000 to, zgodnie z narracją popularnej encyklopedii internetowej, program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem tego programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.

Dzień Kadeta

Nie chodzi o samochód! To święto ustanowił Marszałek Józef Piłsudski w 1930 roku, na niespełna 5 lat przed swoją śmiercią. 21 maja to data rozpoczęcia walk na górze św. Anny w czasie III powstania śląskiego oraz rocznica śmierci najmłodszego z poległych kadetów, szesnastoletniego Karola Chodkiewicza. Kadet to tytuł ucznia bez szczególnego nadania w szkole wojskowej, którym posługuje się tylko w okresie nauki w szkole.

Reforma relacji

To właśnie dzisiaj przypada dzień, w którym mamy okazję nie tylko wspomnieć ludzi, z którymi łączyły nas bliskie i zażyłe relacje. To właśnie dzisiaj mamy okazję odezwać się, nawiązać kontakt, odnowić relację z tymi ludźmi. Wszystkim, którym jednak brak odwagi na odnowienie tych bliskich relacji podpowiadamy, że za rok również będzie taka okazja. Pytanie tylko, po co czekać?
[KN]