Dziś piątek, piąty dzień czerwca i 157. dzień roku. Imieniny obchodzą Bonifacy, Waleria i Walter. W kalendarzu świąt nietypowych odnajdujemy dzisiaj Święto nieistniejącego już Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego oraz Dzień Ochrony Środowiska i Światowy Dzień Środowiska.

Centralny Węzeł Łączności MON

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2012 roku, ale jego formowanie rozpoczęło się w połowie roku 2011, podstawą do sformowania centrum była decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 roku, centrum formowano na bazie Centralnego Węzła Łączności MON który rozformowano z końcem 2011 roku.

Główne zadania centrum to zabezpieczenie łączności Instytucji Centralnych MON oraz jednostek w strefie odpowiedzialności centrum, zabezpieczanie łączności z siłami przebywającymi poza granicami kraju oraz odpowiedzialność za sprawną łączność z wojskami NATO. Do realizacji zadań na terenie Polski powołano Regiony Wsparcia Teleinformatycznego. Na podstawie Decyzji MON z końca sierpnia 2017 roku końca września 2017 roku CWT SZ zostało z dniem 31 grudnia 2017 roku rozformowane.

Dzień Środowiska

Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 roku pod hasłem "Ziemia jest tylko jedna". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji każdego państwa. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. W ten sposób powstał UNEP.

- Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. (...) Oba aspekty środowiska człowieka: naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie dla jego dobrego samopoczucia i korzystania z podstawowego prawa człowieka: prawa do życia jako takiego - ogłosili uczestnicy finałowej sesji sztokholmskiej.
Podczas Konferencji, 16 czerwca ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze wstępu i 26 zasad. Na tej samej konferencji ustanowiono Światowy Dzień Środowiska, który obchodzony jest corocznie właśnie 5 czerwca w ponad 100 państwach.
[KN]