Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda wczoraj w porze Teleexpress-u poinformował o kolejnym sukcesie, który rysuje Chocianów na kolejowej mapie. Samorządowcy wojewódzcy wpisują się tym samym w działania Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, uzyskując istotną zgodę Ministerstwa Infrastruktury.

Wczoraj popołudniu za pośrednictwem popularnych mediów radni sejmiku dolnośląskiego postanowili sprawić miłą niespodziankę mieszkańcom naszej gminy. Wszyscy, którzy czekają na powrót pociągów do Chocianowa mogą być pewni, że ten moment niebawem nadejdzie. To zasługa udanej współpracy Burmistrza Kulczyńskiego z władzami wojewódzkimi, o czym pisaliśmy m.in. w artykule "Rozwój kolei to rozwój gmin".

- Dziś swoje święto obchodzą pracownicy kolei. Wszystkim osobom związanym z branżą kolejarską składam najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z podejmowanych działań. Mam dla Państwa również bardzo dobrą informację dotyczącą powrotu połączeń kolejowych do Chocianowa. Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się na przejęcie przez Dolny Śląsk terenów niezbędnych do rewitalizacji trasy kolejowej nr 303 Chocianów – Duninów - poinformował Burmistrz Kulczyński w mediach społecznościowych. - Cieszę się, że realizacja tak ważnej dla Naszej Gminy inwestycji może być możliwa już w tej kadencji - dodał Burmistrz Chocianowa.
Przypomnijmy, że to właśnie działania włodarza naszej gminy w obecnej kadencji spowodowały, że Chocianowianie mają realną szansę, aby już w najbliższym czasie podróżować pociągami. Pod koniec lutego informowaliśmy o sukcesie Tomasza Kulczyńskiego w odzyskaniu budynku dworca PKP.

Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się na przejęcie przez Dolny Śląsk terenów niezbędnych do rewitalizacji dwóch tras kolejowych: 303 Chocianów - Duninów, 372 Góra - Bojanowo - ogłosił na swojej stronie Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. - W grudniu planujemy podpisanie aktów notarialnych, a potem Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zabiera się za audyty techniczne - dodał reprezentant naszego regionu w dolnośląskim sejmiku.
Jeszcze pod koniec maja tego roku na terenie przejętego przez Burmistrza dworca PKP pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczęli przygotowania pod dużą inwestycję, by pod koniec lipca zaprezentować plany nowego Centrum Przesiadkowego.

Po pierwsze wszystkie projekty zgłoszone przez Dolny Śląsk w ramach programu Kolej Plus przeszły do dalszego etapu oceny. Po drugie Minister Infrastruktury zatwierdził przekazanie nam dwóch kolejnych linii kolejowych czyli Duninów - Chocianów oraz Bojanowo - Góra Śląska. To ostatnia decyzja administracyjna w tej sprawie - zaznacza w mediach społecznościowych Patryk Wild, radny Sejmiku Dolnośląskiego. - Teraz tylko akt notarialny i ruszamy z pracami; w przypadku Chocianowa budowlanymi, co było już planowane w tegorocznym budżecie województwa - podkreśla Wild.
Nie bez znaczenia jest tutaj właśnie zapis w budżecie wojewódzkim, w którym przeznaczono kwotę aż sześciu milionów złotych na rewitalizację linii kolejowej do Chocianowa. Dzięki tym środkom, Chocianów przestanie być zapomnianą gminą na kolejowej mapie Polski. Przypomnijmy, że ostatni pociąg odjechał stąd ponad 20 lat temu i przez ten czas nikt nie kwapił się, aby przywrócić pociągi mieszkańcom Chocianowa.

Dopiero w 2011 roku, czyli ponad dekadę od likwidacji kursów kolejowych do Chocianowa, Zakład Linii Kolejowych PKP PLK S.A. podjął zamiar likwidacji odcinka Chocianów – Duninów - przypomina Krystian Wan, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Wówczas współpracownicy Romana Kowalskiego nie zrobili absolutnie nic, aby przywrócić kolej - dodał Wan.
Przypomnijmy, że ówczesne brzmienie Ustawy o transporcie kolejowym dawało możliwość wstrzymania tego postępowania likwidacyjnego. Wystarczyło tylko, że „właściwy miejscowo organ samorządu terytorialnego”, czyli tutejsza Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę. 29 czerwca 2011 roku Rada Miejska, której przewodniczył Norbert Piotrowski, zajęła stanowisko w tej sprawie. Niestety dla losów kolei w Chocianowie wszyscy głosujący wówczas radni, z przewodniczącym tego gremium na czele, na wniosek burmistrza Romana Kowalskiego zagłosowali za… odstąpieniem od wstrzymania postępowania likwidacyjnego.

Oznacza to, że żaden z radnych nie był wówczas zainteresowany ratowaniem tej trasy kolejowej, skazując tym samym naszą gminę na kolejne lata wykluczenia komunikacyjnego. Teraz jednak, dzięki współpracy Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, epokowa z punktu widzenia rozwoju Gminy Chocianów inwestycja, jaką będzie powrót naszej gminy na kolejową mapę Polski, staje się coraz bardziej realna. Dzień powrotu kolei będzie wyjątkową chwilą, która zapisze się w historii na, miejmy nadzieję, przyszłe dziesięciolecia.
[KN]