Pierwsza w tej kadencji inwestycja budowy nowych dróg zakończona sukcesem. Najlepiej wiedzą o tym użytkownicy ulic Szprotawskiej, Jagodowej i Środkowej. Dodatkowo Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie dokonał tam też przeglądu oznakowania drogowego z uwzględnieniem ulicy Wrzosowej.

"Zadanie jest w 70% procentach finansowane z budżetu województwa w ramach ubiegłorocznego Funduszu Dróg Samorządowych"
To właśnie kierowcy przemieszczający się ulicami Szprotawską, Jagodową oraz Środkową w Chocianowie mogą cieszyć się z nowej nawierzchni. Łącznie powstało ponad pół kilometra nowych dróg w pełni wyposażonych w infrastrukturę, tj. chodniki, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.

- Roboty potrwały do 15 maja 2020 roku. Zadanie jest w 70% procentach finansowane z budżetu województwa w ramach ubiegłorocznego Funduszu Dróg Samorządowych - informuje Ewa Kałuzińska z tutejszego Urzędu Miasta i Gminy - Wartość zadania to ponad milion złotych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Biedrzychowej - dodaje urzędniczka.

Łącznie powstało ponad pół kilometra nowych dróg w pełni wyposażonych w infrastrukturę, tj. chodniki, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne
W celu ograniczenia prędkości pojazdów oraz zachowania bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu powstały tam także wyniesione skrzyżowania, bezpieczne przejścia dla pieszych, wbudowane zostały progi zwalniające, a także szykany ograniczające ruch kołowy na drodze. Dopuszczalna prędkość, z jaką kierowcy będą mogli się tam poruszać nie przekroczy 30 km/h.
[KN]