Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Chocianowie otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 7 000 złotych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Chocianowski UKS to jedno z najaktywniejszych stowarzyszeń w Gminie Chocianów. Od wielu lat jego członkowie regularnie organizują zajęcia, w których udział biorą mieszkańcy. Tym razem Burmistrz Chocianowa przyznał dofinansowanie na projekt pt. „Aktywność fizyczna szansą na lepszą jakość życia”.

- Wielokrotnie podkreślałem, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych starszych mieszkańców Gminy Chocianów. Moje działania od samego początku dążyły do tego, dlatego m.in. wprowadziliśmy Chocianowską Kartę Seniora – mówi Tomasz Kulczyński, Burmistrz Chocianowa.

Realizacja projektu potrwa do końca roku.